Ministerspørgsmål- og svar

Net- og Informationssikkerhedsdirektivet (NIS2) er et direktiv fra EU, der har til formål at styrke cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar om NIS2.

Spørgsmål 103 Harmonisering af NIS 2 på europæisk plan er vigtig. Når Forsvarsministeriet skriver ”sammenlignelige EU-lande” i FOU alm. del – bilag 69, hvilke lande er der så tale om? Venter Forsvarsministeriet på EU-kommissionens ”NIS2 Implementing Act”, der formentlig sendes i høring i løbet af første kvartal 2024? Merete Scheelsbeck (K) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 102 Erhvervslivet får, som følge af udskydelsen af fremsættelsen af NIS 2 og CER-lovforslagene, kortere tid til at omstille sig til de nye krav. Er der planer om en form for overgangsperiode, så der ikke uddeles bøder til virksomhederne, før de reelt har haft tid til at omstille sig til de nye regler? Merete Scheelsbeck (K) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 101 Som ministeren anerkender i FOU alm. del – bilag 69 om NIS 2 og CER-lovforslagene, er der tale om meget kompleks lovgivning. Hvad er planerne for at sikre praktisk vejledning til virksomhederne om den kommende lovgivning, eftersom perioden til at efterleve kravene bliver kort? Merete Scheelsbeck (K) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 69 Orientering om status for NIS 2- og CER-lovforslagene, fra forsvarsministeren Forsvarsudvalget 05/02-2024 Link til bilag
Spørgsmål 79 Vil ministeren som opfølgning på besvarelsen af samrådsspm. G den 9. januar 2024 oversende en status over arbejdet med implementeringen af NIS2, herunder den forventede tidsplan for implementeringen? Udvalget for Digitalisering og It 09/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål G Vil ministeren i lyset af Rigsrevisionens beretninger og Statsrevisorernes kritik i beretning nr. 5 og 6 om sikkerheden på Statens it-servere og statens it-beredskab besvare følgende: - Vil ministeren kommentere på det forhold, at Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, men at det offentlige it-sikkerhedsniveau medfører risici for samfundskritiske systemer og for borgernes følsomme personoplysninger og forretningskritiske data? - Hvilke konkrete tiltag vil ministeren iværksætte for at bringe it-sikkerheden på Statens It’s servere i orden, så følsomme personoplysninger og forretningskritiske data ikke udsættes for en unødig risiko for kompromittering, og så cyberangreb ikke kan sprede sig mel¬lem servere og mellem myndigheder? - Hvilke konkrete tiltag vil ministeren iværksætte i samarbejde med de relevante ministerier for at sikre, at alle samfundskritiske funktioner har et tilfredsstillende og stærkt it-beredskab, således at løsningen af samfundskritiske opgaver ikke trues i tilfælde af større it-nedbrud, hackerangreb mv.? - Vil ministeren redegøre for, hvorfor man i lyset af forrige års kritik og den stigende cybersikkerhedstrussel ikke har sikret at styrke sikkerhedsniveauet? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 06/12-2023 Link til spørgsmål/svar