Brandsikkerhed på plejeinstitutioner

Brandsikkerhed på plejeinstitutioner

I 2021 nedsatte den daværende forsvarsminister og indenrigs- og boligminister en ekspertgruppe bestående af en lang række relevante aktører, deriblandt SikkerhedsBranchen. I fællesskab udarbejdede ekspertgruppen en rapport med 15 gode råd til, hvordan man styrker brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til dette emne. 

Spørgsmål 41 Vil ministeren se på muligheden for at tillade større brandbelastning i flugtveje uden at reducere gangens anvendelighed som flugtvej? Her tænkes særligt på gangarealer uden for beboernes værelser/lejligheder. Vil ministeren derudover tage initiativ til, at plejeinstitutioner kan vælge at installere automatiske dørlukkere på dørene til beboernes værelser med det formål at forhindre brandspredning, så man i visse tilfælde kan skabe et mere hjemligt og hyggeligt miljø i gangarealerne og fællesrum? Kirsten Normann Andersen (SF) 24/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 54 Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra social- og boligministeren – redegøre for, hvorledes der er fulgt op på anbefalingerne fra rapporten fra 2023 ”Forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner” fra Social- og Boligstyrelsen, som indeholder 15 konkrete anbefalinger fra en ekspertgruppe? Marlene Harpsøe (DD) 31/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 53 Vil ministeren kommentere debatindlægget ”Sikkerhedsbranchen: Vores ældre dør, fordi sikkerheden på landets plejehjem står i flammer” bragt på altinget.dk den 31. august 2023, herunder særligt – eventuelt med bidrag fra social- og boligministeren - forholde sig til om resultaterne fra undersøgelsen af brandsikkerheden i landets plejeboliger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020 stadig står til troende, eller om sikkerheden er forbedret siden undersøgelsen? Det fremgik bl.a. af undersøgelsen, at 75 procent af de plejehjem, der ifølge Bygningsreglementet burde have haft sprinkleranlæg, ikke havde det, og at i mere end 25 procent af tilfældene var flugtvejene på plejehjemmene brandbelastede. Marlene Harpsøe (DD) 31/08-2023 Link til spørgsmål/svar