Terrorsikring

Terrorsikring

Den tekniske viden om terrorsikring er samlet i SikkerhedsBranchens fagudvalg for terrorsikring, hvor en lang række af landets eksperter på området er repræsenteret. Derfor arbejder vi med at påvirke den politiske dagsorden med det formål at opnå bedre og ikke mindst korrekt terrorsikring i Danmark. Herunder finder du de ministerspørgsmål og -svar, der er stillet i relation til terrorsikring. 

Spørgsmål 382 Vil ministeren redegøre for, om det er hensigtsmæssigt at stille krav om en risikovurdering ift. terror, jf. at der findes internationale standarder for materiel, der kan bruges til terrorsikring? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 22/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 737 Vil ministeren tage initiativ til, at der for eksempel under PET, FE eller Bolig- og Planstyrelsen oprettes en rådgivningsfunktion, som vi kender fra Norges Forsvarsbygg, der rådgiver kommuner, myndigheder, kritisk infrastruktur og andre, der er pålagt eller ønsker at terrorsikre sig? Peter Kofod (DF) 03/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 736 Vil ministeren informere om, hvorvidt PET ved de arrangementer, hvor store folkemængder har været samlet, f.eks. ved håndboldherrernes fejring på Rådhuspladsen i København og til de forskellige julemarkeder, praktisk har rådgivet arrangørerne i, hvordan de skal terrorsikre, bl.a. med placering af sikringen, samt størrelsen og udformningen herpå? Peter Kofod (DF) 03/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 725 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 366 svare konkret på, om ministeren vil tage initiativ til en sikringslov, som man har i Norge, som pålægger stat og kommune, samt kritisk infrastruktur at sikre sig selv mod terrorangreb? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 724 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 367 svare konkret på, om ministeren vil tage initiativ til udarbejdelsen af en sikringshåndbog, som man har i Norge, der giver anvisninger til de relevante myndigheder og aktører på, hvordan man bedst sikrer sig mod terrorangreb og samtidig forklare hvorfor justitsministeren henviser til et svar, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 723 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 368 svare konkret på, om ministeren vil tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe til at skrive en sikringshåndbog, som man har i Norge, hvor gruppen består af relevante myndigheder og organisationer, herunder FE, PET og SikkerhedsBranchen og samtidig forklare hvorfor justitsministeren henviser til et svar, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 722 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 369 svare konkret på, om ministeren vil tage initiativ til at pålægge stat og kommuner samt kritisk infrastruktur at udføre terrorsikring i henhold til disse internationale standarder og samtidig forklare hvorfor justitsministeren henviser til et svar, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 721 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 370 svare konkret på, om ministeren vil pålægge kommuner og andre, der tilsyneladende har erkendt en terrortrussel, at sikre sig effektivt i henhold til de internationale standarder og samtidig forklare hvorfor justitsministeren henviser til et svar, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 720 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - spm. 371 svare konkret på, om ministeren vil tage kontakt til sine relevante ministerkolleger med henblik på at få indarbejdet krav til terrorsikring i Bygningsreglementet i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger og samtidig forklare hvorfor justitsministeren henviser til et svar, hvori svaret heller ikke fremgår? Peter Kofod (DF) 28/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 371 Det er dyrt at skulle terrorsikre en bygning eller et område, men hvis det gøres i forbindelse med opførelsen eller en større renovering er ekstraomkostningen overskuelig. Vil ministeren tage kontakt til sine relevante ministerkolleger med henblik på at få indarbejdet krav til terrorsikring i Bygningsreglementet i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 370 Ifølge eksperter har meget af den terrorsikring, man ser bl.a. på strøg og lignende i form af betonklodser og blomsterkummer mv., ingen effekt og kan i værste fald forhindre en effektiv evakuering og være til fare for de mennesker, der opholder sig i området eller forsøger at komme væk. Vil ministeren pålægge kommuner og andre, der tilsyneladende har erkendt en terrortrussel, at sikre sig effektivt i henhold til de internationale standarder, der findes for det? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 369 Der findes standarder for sikring mod angreb med køretøjer, skydevåben, eksplosiver mv. Vil ministeren tage initiativ til at pålægge stat og kommuner samt kritisk infrastruktur at udføre terrorsikring i henhold til disse internationale standarder? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 368 Vil ministeren tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe til at skrive en sikringshåndbog, som man har i Norge, bestående af de relevante myndigheder og organisationer, herunder FE, PET og SikkerhedsBranchen? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 367 Vil ministeren tage initiativ til udarbejdelsen af en sikringshåndbog, som man har i Norge, der giver anvisninger til de relevante myndigheder og aktører på, hvordan man bedst sikrer sig mod terrorangreb? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 366 Vil ministeren tage initiativ til en sikringslov, som man har i Norge, der pålægger stat og kommuner samt kritisk infrastruktur at sikre sig selv og borgerne mod terrorangreb, særligt der hvor mange mennesker samles, og hvor truslerne mod samfundet er størst? Peter Kofod (DF) 02/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1240 Vil ministeren oplyse, om der forefindes objektiv dokumentation for, at grænsekontrollen er effektiv som værktøj til terrorbekæmpelse? Der henvises til artiklen ”Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror”, Flensborg Avis, 6. august 2022. Anne Sophie Callesen (RV) 23/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1239 Vil ministeren oplyse, om Politiets Efterretningstjeneste er den relevante myndighed i forhold til at vurdere, om grænsekontrollen er et relevant og proportionelt værktøj i forhold til at bekæmpe terrortruslen? Der henvises til artiklen ”Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror”, Flensborg Avis, 6. august 2022. Anne Sophie Callesen (RV) 23/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1238 Vurderer ministeren, at den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske kan opretholdes under henvisning til terrortruslen, når der ikke fra Politiets Efterretningstjeneste foreligger objektiv dokumentation for, at grænsekontrollens effekt som værktøj til terrorbekæmpelse? Der henvises til artiklen ”Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror”, Flensborg Avis, 6. august 2022. Anne Sophie Callesen (RV) 23/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1233 Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse er et dokumenteret effektivt værktøj til terrorbekæmpelse, idet der henvises til artiklen ”Politiets Efterretningstjeneste kan ikke dokumentere grænsekontrollens effekt mod terror”, Flensborg Avis, 6. august 2022? Anne Sophie Callesen (RV) 19/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1172 Vil ministeren ovenpå den tragiske hændelse i shoppingcentret Fields på Amager fremsende en redegørelse og evaluering af shoppingcentrets, personalets og myndighedernes indsats - som i mine øjne umiddelbart fremstår korrekt, og som fortjener ros - med henblik på, at Folketinget kan vurdere, om der er behov for nye tiltag? Marie Krarup (UFG) 15/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1171 Er der efter ministerens og politiledelsens opfattelse behov for at revidere handlingsplanerne i forbindelse med et terrorangreb og/eller i forbindelse med et skyderi eller andre voldelige hændelser ovenpå den tragiske hændelse i shoppingcentret Fields på Amager? Marie Krarup (UFG) 15/07-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 691 Vil ministeren oplyse, om den midlertidige terrorsikring, der rundt om i landet bliver opstillet i form af betonklodser for at beskytte mod, at motorkøretøjer kører ind i folkemængden, er testet i praksis for, om de vil kunne afværge en person- eller lastbil, der torpederer betonterrorsikringen, og efterfølgende fortsætte ind i en folkemængde? Peter Skaarup (DF) 25/05-2023 Link til spørgsmål/svar