Ansigtsgenkendelse

Ansigtsgenkendelse

Teknologien udvikler sig hurtigt og dermed også mulighederne for, hvad man kan. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til ansigtsgenkendelse. 

Spørgsmål 710 Vil ministeren konkretisere, om en indførelse af ansigtsgenkendelse til kriminalitetsbekæmpelse vil kollidere med EU's retlige principper? Peter Kofod (DF) 21/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 709 Hvad er regeringens holdning til indførelse af ansigtsgenkendelse til bekæmpelse af kriminalitet, og hvis regeringen i en eller anden form er åben overfor brugen af ansigtsgenkendelse, vil ministeren da uddybe i hvilken form det kunne være? Peter Kofod (DF) 21/02-2024 Link til spørgsmål/svar
§ 20-spørgsmål S 514 Mener ministeren, at ansigtsgenkendelsesteknologier er et effektivt værktøj i forbindelse med kriminalitetsopklaring, og er ministeren åben over for at lave en forsøgsordning i Danmark med brug af ansigtsgenkendende kameraer i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse? Betina Kastbjerg (DD) 06/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 561 Er det ministerens opfattelse, at man kan indføre ansigtsgenkendelse hos danske myndigheder f.eks. politiet uden et lovbestemt regelsæt for anvendelsen? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 16/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 64 Vil ministeren bede datatilsynet om at udarbejde en liste over private kameraer, der er opsat med ansigtsgenkendelsesteknologi, da det jo kræver en tilladelse fra datatilsynet i medfør af databeskyttelsesloven § 7, stk. 2, hvilket bør muliggøre en samlet liste? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 24/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 63 Vil ministeren tage initiativ til at skabe et samlet overblik over hvilke danske myndigheder og private aktører der anvender ansigtsgenkendelsesteknologi i kameraer, jf. besvarelsen af DIU alm. del – samrådsspm. C-E den 23. november 2023? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 24/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 62 Vil ministeren, som opfølgning Jf. svar på REU alm. del - spm. 926, Folketingsåret 2017-18, oplyse, om de politikredse, der er i besiddelse af kamera med ansigtsgenkendelsesteknologi, efterfølgende har anskaffet den bagvedliggende software, der gør det muligt at gøre brug af denne teknologi? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 61 Hvordan vil ministeren inddrage Folketinget, hvis ministeren påtænker at udvide brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi? Vil det være i regi af Retsudvalget og/eller Udvalget for Digitalisering og It? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 60 Vil ministeren oplyse, om ansigtsgenkendelsesteknologi bliver brugt i asylcentrene og til asylsagsbehandling? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 51 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 23. november 2023 om ansigtsgenkendelse, jf. DIU alm. del - samrådsspørgsmål C-E? Udvalget for Digitalisering og It 23/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 205 Vil ministeren redegøre for, om det vil være muligt at mindske politiets ressourceforbrug i forbindelse med sportsbegivenheder såsom højrisiko fodboldkampe, hvis der indføres ansigtsgenkende teknologier i og omkring stadion og sportsanlæg mv? Betina Kastbjerg (DD) 23/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål E Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens lovede under besvarelsen af REU alm. del - samråd AÅ og BA i folketingsåret 2017-18, at Folketinget vil blive inddraget i en eventuel beslutning om at udvide brugen af ansigtsgenkendelse (kl. 13.10). Vil ministeren redegøre for, om Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens lovede under besvarelsen af REU alm. del - samråd AÅ og BA i folketingsåret 2017-18, at Folketinget vil blive inddraget i en eventuel beslutning om at udvide brugen af ansigtsgenkendelse (kl. 13.10). Vil ministeren redegøre for, om Folketinget er eller vil blive inddraget som lovet af den tidligere justitsminister? Jf. Retsudvalget - 23-08-2018 : Åbent samråd med justitsministeren om Politiets brug af ansigtsgodkendelse / Folketinget (ft.dk) (kl. 13.10) som lovet af den tidligere justitsminister? Jf. Retsudvalget - 23-08-2018: Åbent samråd med justitsministeren om Politiets brug af ansigtsgodkendelse / Folketinget (ft.dk) (kl. 13.10). Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål D Vil ministeren redegøre for, hvorfor Rigspolitiet i besvarelse af REU alm. del – spm. 1222, folketingsåret 2022-23, 2.samling, endnu ikke kan oplyse, i hvilket omfang de anvender ansigtsgenkendelsesteknologi, når der på et tidligere samråd i 2018 blev nævnt at politiet ikke gør brug af teknologien (jf. » Pape afviser blankt: Politi bruger ikke ansigtsgenkendelse«, Jyllands-Posten, den 23. august 2018? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål C Vil ministeren redegøres for Regeringens holdning til myndigheders brug af ansigtsgenkendelsesteknologi, herunder i kameraer i det offentlige rum? Med spørgsmålet spørges der ikke indtil status quo, men til regeringens politiske holdning, da regeringen indtil nu ikke har fastlagt en politisk holdning. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 10 Vil ministeren oplyse, hvorfor det danske Datatilsyn ikke har et samlet overblik over hvor og i hvilket omfang, der i dag bruges ansigtsgenkendelsesteknologi, jf. REU, Alm.del - Spørgsmål 1222, folketingsåret 2022-23 (2. samling)) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 13/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1223 Vil ministeren oplyse, om ministeren vil inddrage Folketinget, hvis brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi bliver mere udbredt end i dag, og at Folketinget i givet fald inddrages forud for en eventuel yderligere udbredelse? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 28/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1222 Vil ministeren oplyse, i hvilke situationer og hvilke danske myndigheder eller private aktører, der i dag anvender ansigtsgenkendelsesteknologi og til hvilke formål? Spørgsmålet bedes besvaret i skemaform. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 28/08-2023 Link til spørgsmål/svar