Bodycams

Bodycams

Herunder er samlet ministerspørgsmål og -svar, beslutningsforslag m.m. i relation til bodycams.

Bilag 1 Udkast til beretning vedr. B 134 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af kropskameraer i politiet og deling af optagelser med offentligheden Steffen Larsen, Sólbjørg Jacobsen, Alex Vanopslagh (LA) 07/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 4 Vil ministeren redegøre for eventuelle konsekvenser af at udvide retshåndhævelseslovens § 9 ved gennemførelse af lovforslaget? Betina Kastbjerg (DD) 16/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 3 Vil ministeren redegøre for, om tanken med tests i de seks politikredse skal føre til ensartede regler for alle kredse, sådan at borgerne ved, hvad de kan forvente sig ift. bodycams? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 09/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 2 Vil ministeren redegøre for, hvor mange af anbefalingerne i rapporten fra pilotprojektet i 2021, der er gennemført i forhold til de nye tests, der skal gennemføres i seks politikredse, herunder specifikt om ministeren har tænkt sig at frister for at klage følger slettefristerne? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 09/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1 Vil ministeren redegøre for konsekvenserne af det forslag til finansiering, der fremgår af forslaget? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 09/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 815 Vil ministeren redegøre for, om der findes et register, statistik eller lignende over politiets brug af kropskameraer? Steffen Larsen (LA) 21/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 171 Brev til Retsudvalget om kropskameraer i politiet, fra justitsministeren Peter Hummelgaard (S) 22/03-2024 Link til bilag
Spørgsmål 755 Har Justitsministeriet eller Rigspolitiet undersøgt, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig med kropskameraer i Politiet, og vil ministeren i bekræftende fald oversende informationen herom? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 06/03-2024 Link til spørgsmål/svar
B134 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af kropskameraer i politiet og deling af optagelser med offentligheden. Steffen Larsen, Sólbjørg Jakobsen & Alex Vanopslagh (LA) 29/02-2024 Link til beslutningsforslag som fremsat
Spørgsmål 732 Vil ministeren orientere om Rigspolitiets og Justitsministeriets opfattelse af fordelene og ulemperne ved at lade det være en lokal beslutning i de enkelte politikredse, om danske betjente skal være udrustet med kropskameraer? Betina Kastbjerg (DD) 28/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 731 Vil ministeren oplyse den videre proces i forhold til Justitsministeriets indhentning af oplysninger omkring anvendelse af kropskameraer? Spørgsmålet er motiveret i justitsministerens svar på REU alm. del - spørgsmål 1317 (folketingsåret 2022-23 (2. samling)), hvor justitsministeren svarede følgende: "Jeg synes, at debatten om krops- og hjelmkameraer er interessant, og jeg ser frem til at modtage Rigspolitiets nærmere overvejelser om emnet."? Betina Kastbjerg (DD) 27/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 245 Vil ministeren redegøre for, om ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del – spørgsmål nr. 1378 (2022-23, 2. samling) har modtaget Rigspolitiets egne overvejelser om brugen af kropskameraer, og vil ministeren desuden redegøre for disse overvejelser? Betina Kastbjerg (DD) 01/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1388 Vil ministeren oversende en status på det pilotprojekt, der var i gang frem til udgangen 2021 ift. politibetjentenes benyttelse af krops- og hjelmkameraer samt køretøjsmonterede kameraer i fem forskellige politikredse? Mette Thiesen (DF) 26/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1379 Vil ministeren redegøre for erfaringerne med forsøgsordningen fra 2021 om politiets anvendelse af kropskameraer og redegøre for, hvordan ordningen bruges i dag? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 25/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1378 Vil ministeren redegøre for indholdet af den evaluering, der skulle foretages som afslutning på pilotprojektet om anvendelse af kropskameraer på politibetjente i en række politikredse fra 2021, og vil ministeren, hvis evalueringen ikke er blevet foretaget eller fuldført, desuden redegøre for årsagen hertil og hvornår ministeren forventer at evalueringen foreligger? Betina Kastbjerg (DD) 25/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1343 Vil ministeren redegøre for retsgrundlaget for politiets brug af bodycams og mobiltelefoners kameraer, herunder borgernes, forsvarsadvokaters og dommeres ret til indsigt, om betjentene har mulighed for at slette optagelser, om DUP automatisk oplyses om eksistensen af video fra kropsbårne kameraer samt hvordan DUP får optagelserne udleveret? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 21/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1317 Vil ministeren redegøre for, om han mener, det er en god ide at indføre bodycams i politiet for alle politifolk? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 18/09-2023 Link til spørgsmål/svar