POLCAM

POLCAM

Politiets Kameraregister – også kaldet POLCAM – er et register, hvor private virksomheder, offentlige myndigheder og foreninger skal registrere deres tv-overvågningskameraer, hvis de foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel. Derudover opfordrer politiet private til at registrere deres tv-overvågningskameraer, selv om de ikke er omfattet af pligten. Registreringen sikrer, at politiet har et overblik over, hvor der er kameraer og dermed hurtigere kan afgøre, hvorfra de kan skaffe sig tv-overvågningsmateriale i tilfælde af en forbrydelse. Herunder er samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til POLCAM.

Spørgsmål 813 Vil ministeren redegøre for, om politiet registrerer, hvor mange kameraer de har overtaget i henhold til retsplejelovens § 791 e, og vil ministeren i så fald oplyse, hvor mange der er blevet registreret i perioden 2018-2023? Steffen Larsen (LA) 21/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 812 Vil ministeren redegøre for, hvor mange kameraer politiet har haft adgang til eller rådet over i løbet af de seneste fem år? Steffen Larsen (LA) 21/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 811 Vil ministeren redegøre for, hvor mange kameraer der er blevet registreret i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM) siden indførelsen af kravet om registrering i tv-overvågningslovens § 2 e? Steffen Larsen (LA) 21/03-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 755 Vil ministeren redegøre for, om POLCAM har været ude af drift, og i givet fald hvor længe? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 09/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 466 Vil ministeren redegøre for, hvilke udfordringer der er forbundet med, at private personer ikke registrerer deres overvågningskameraer, og vil ministeren samtidig redegøre for, hvorfor private overvågningskameraer kan være vigtige i politiets efterforskning? Peter Skaarup (DD) 20/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 564 Vil ministeren indhente svar fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, om hvorvidt politiet efterspørger yderligere adgang til overvågning, og om de vurderer, at det ville være en hjælp i forbindelse med efterforskning, med henvisning til udtalelsen fra Henrik Søby (NEC): ”Der kommer hele tiden flere kameraer i registret, og vi håber, at den forlængede deadline vil betyde, at alle kan komme med og få registreret deres kameraer inden for tidsfristen. Et velfungerende kameraregister kan have afgørende betydning for politiets mulighed for hurtig og effektiv efterforskning”, jf. Rigspolitiets nyhed den 15. juni 2021 ”Ny dato for obligatorisk registrering af overvågningskameraer”? Britt Bager (KF) 14/02-2022 Link til spørgsmål/svar