12 tryghedsskabende initiativer

12 tryghedsskabende iniativer

De 12 tryghedsskabende initativer er en del af det udspil, som den daværende Socialdemokratiske regering kom med i 2021. Heri var der fokus på øget brug af vagter i nattelivet, opdatering af tv-overvågningskamerer samt vagter på S-togsstationerne. Herunder er samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til initiativet om vagter i nattelivet og på S-togsstationerne. 

Spørgsmål 68 Vil ministeren være villig til at differentiere mellem eksempelvis vinbarer og diskoteker ift. kravet om autoriseret dørmænd til udskænkningssteder i nattelivszonerne, der holder længere åbent end til klokken 02? Morten Dahlin (V) 17/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 67 Vil ministeren oplyse, hvor mange restauranter, barer mv., der undgår krav om dørmand, såfremt det besluttes ikke at kræve dørmænd til barer, restauranter mv., der ikke holder åbent efter klokken 02? Morten Dahlin (V) 17/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 66 Vil ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 51, oplyse, hvilke stationer DSB påtænker, at der skal foretages vagtvirksomhed på? Morten Dahlin (V) 17/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 55 Vil ministeren som opfølgning på samrådet vedr. L 162 bekræfte, at ministeren er villig til at udarbejde et ændringsforslag til initiativet om autoriseret dørmand, så dette initiativ bliver mindre indgribende for de enkelte virksomheder, f.eks. således at restauranter, der f.eks. har åben indtil kl.01.00 undtages fra kravet om autoriseret dørmand? Preben Bang Henriksen (V) 11/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 54 Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/5-22 om L 162 (Om styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet), jf. L 162 - samrådsspm. A? Morten Dahlin (V) 10/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 51 Vil ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 3 oplyse, hvilke ressourcer det forventeligt vil kræve af DSB og andre stationsforvaltere at aftale vagtvirksomhed? Morten Dahlin (V) 10/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Samrådsspørgsmål i forbindelse med åbent samråd Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed, lov om social service og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet). Britt Bager (KF), Preben Bang Henriksen (V), Peter Skaarup (DF) og Pernille Vermund (NB) 10/05-2022 Link til samråd
Spørgsmål 45 Vil ministeren redegøre for regeringens belæg for, at kravet om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 vil have en effekt på vold og utryghed i zonerne Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 44 Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil føre kontrol med om kravet om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 iagttages, hvem skal udføre kontrollen, og hvad vil det koste? Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 43 Vil ministeren oplyse, om regeringen har i sinde at kompensere serveringsstederne i forhold til kravet om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 og i bekræftende fald hvordan? Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 42 Vil ministeren oplyse, om der er risiko for, at forslaget om krav om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 vil ramme restauranter, der er åbne for servering til kl. 01 eller senere? Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 41 Vil ministeren redegøre for, hvor mange serveringssteder det forventes, at krav om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 vil kunne omfatte i fremtiden? Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 40 Vil ministeren redegøre for, hvor mange serveringssteder ville da være omfattet, hvis krav om autoriserede dørmænd i tidsrummet kl. 24-05 havde været indført under de nuværende nattelivszoner? Der ønskes en oversigt over antallet af serveringssteder fra første nattelivszone blev etableret og til nu, der i så fald ville være omfattet. Vil ministeren desuden oplyse, hvor store økonomiske tab ministeren vurderer, at kravet ville medføre under de nuværende nattelivszoner? Britt Bager (KF) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 27 Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af L 162 (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet) redegøre for, hvornår ministeren forventer at fremlægge et initiativ til ændring af vagtloven mht. tryghedsvagter? Peter Skaarup (DF) 26/04-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 3 Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af L 162 (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet) redegøre for, hvem der er forvalter af jernbanestationer, jf. lovforslagets bemærkninger om at det vil være op til forvalteren af den pågældende jernbanestation, hvorvidt der skal udøves vagtvirksomhed på jernbanestationen? Morten Dahlin (V) 21/04-2022 Link til spørgsmål/svar