Overholdelse af vagtloven

Overholdelse af vagtloven

SikkerhedsBranchen står for kvalitet. Derfor arbejder vi blandt andet for, at politiet foretager de nødvendige tilsyn med vagtvirksomheder og for at vagtvirksomhederne lever op til lovgivningen om autorisation, uniformering og synligt legitimationskort. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar om overholdelse af vagtloven. 

Spørgsmål 906 Er ministeren enig i transportministerens svar via Bygningsstyrelsen på REU alm. del - spørgsmål af 492 af 13. marts 2024, hvori Bygningsstyrelsen erkender, at de har indgået aftale med ISS Facility Services A/S på et ulovligt grundlag, da ISS ikke var i besiddelse af den lovpligtige autorisation i henhold til lov om vagtvirksomhed § 2, stk. 1, til trods for at de flere gange inden aftalen blev indgået blev gjort opmærksom på af SikkerhedsBranchen, at det ville være ulovligt at indgå aftalen, og er ministeren i særdeleshed enig med Bygningsstyrelsen i, at en overtrædelse af en helt grundlæggende forudsætning og en væsentlig lov på ministerens område, ikke har nogen betydning for, om udbuddet kunne gennemføres eller det skal gå om? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 19/04-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 492 Vil ministeren oplyse, hvilke beføjelser Bygningsstyrelsen har i udbudsloven til at indgå en aftale om vagtvirksomhed med ISS Facility Services A/S, der jo ikke er i besiddelse af den lovpligtige vagtautorisation, hvilket er i strid med loven om vagtvirksomhed? Burde Bygningsstyrelsen ikke have sat aftaleprocessen i bero, når der kom en konkret henvendelse fra SikkerhedsBranchen om en potentiel overtrædelse af lov om vagtvirksomhed, inden aftalens endelige indgåelse? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 22/12-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 202 Vil ministeren oplyse, om der ved den anmeldte demonstration, der gik fra Nørrebrogade til indre by i København, søndag den 22. oktober 2023, var vagter med gule/orange veste tilknyttet optoget/demonstrationen, der dirigerede trafikken, herunder trafikken fra de tværgående større gader, og i bekræftende fald oplyse, om disse vagter var bemyndigede af myndigheder til det udføre denne opgave? Pia Kjærsgaard (DF) 23/10-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 941 Vil ministeren oplyse, hvor mange eksempler på sanktioner mod uautoriserede vagtvirksomheder, politiet i forlængelse af deres tilsyn med vagtvirksomhed kan fremvise, jf. § 20 i bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed nr. 112 af 11/01/2016? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 27/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 927 Hvor mange tilbagekaldelser af autorisation til at udøve vagtvirksomhed er foretaget efter § 14 i lov om vagtvirksomheder efter tilsyn, jf. § 19 i lov om vagtvirksomheder? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 926 Vil ministeren redegøre for, hvad politiet gør i praksis for at sikre, at vagter er korrekt uniformeret og bærer deres personlegitimationskort synligt jf. §§10-12 i bekendtgørelse om vagtvirksomhed? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 925 Vil ministeren oplyse, hvor mange tilsyn med eksisterende vagtvirksomheder politiet foretager årligt på landsplan, jf. § 19 i lov om vagtvirksomheder, når der ses bort fra tilsyn med kontrolcentraler og tilsyn i forbindelse med opstart af vagtvirksomhed? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar