Overholdelse af vagtloven

SikkerhedsBranchen står for kvalitet. Derfor arbejder vi blandt andet for, at politiet foretager de nødvendige tilsyn med vagtvirksomheder og for at vagtvirksomhederne lever op til lovgivningen om autorisation, uniformering og synligt legitimationskort. Herunder har vi samlet ministerspørgsmål og -svar om overholdelse af vagtloven. 

Spørgsmål 941 Vil ministeren oplyse, hvor mange eksempler på sanktioner mod uautoriserede vagtvirksomheder, politiet i forlængelse af deres tilsyn med vagtvirksomhed kan fremvise, jf. § 20 i bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed nr. 112 af 11/01/2016? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 27/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 927 Hvor mange tilbagekaldelser af autorisation til at udøve vagtvirksomhed er foretaget efter § 14 i lov om vagtvirksomheder efter tilsyn, jf. § 19 i lov om vagtvirksomheder? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 926 Vil ministeren redegøre for, hvad politiet gør i praksis for at sikre, at vagter er korrekt uniformeret og bærer deres personlegitimationskort synligt jf. §§10-12 i bekendtgørelse om vagtvirksomhed? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 925 Vil ministeren oplyse, hvor mange tilsyn med eksisterende vagtvirksomheder politiet foretager årligt på landsplan, jf. § 19 i lov om vagtvirksomheder, når der ses bort fra tilsyn med kontrolcentraler og tilsyn i forbindelse med opstart af vagtvirksomhed? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 26/06-2023 Link til spørgsmål/svar