Revision af vagtloven

Revision af vagtloven

Der er behov for en revision af vagtloven. Herunder er samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til en mulig kommende revision af vagtloven.

Spørgsmål 670 Vil ministeren kommentere artiklen om vagtvirksomhedsloven ”Det offentlige rum og det private rum - Om politivirksomhed og vagtvirksomhed”, af professor emer. dr. phil. Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, publiceret i TfK2024.1., jf. REU alm. del – bilag 130? Peter Skaarup (DD) 06/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 130 Artikel: ”Det offentlige rum og det private rum - Om politivirksomhed og vagtvirksomhed”, af professor emer. dr. phil. Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, publiceret i TfK2024.1. Retsudvalget 06/02-2024 Link til bilag
Spørgsmål 638 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af 15. december 2023 af REU alm. del - spørgsmål 375 (2023-24) redegøre for, om besvarelsen skal forstås således, at regeringen ikke agter at ændre i lovgivningen om vagtvirksomhed eller lave ny lovgivning på området, og oplyse, hvornår ministeren forventer, at der kommer resultater af de igangværende drøftelser med branchen? Peter Skaarup (DD) 30/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 375 Vil ministeren redegøre for, om ministeren vil være åben for at revidere lovgivningen om vagtvirksomhed og i givet fald hvornår og indenfor hvilke områder? Peter Skaarup (DD) 21/11-2023 Link til spørgsmål/svar