Revision af vagtloven

Revision af vagtloven

Der er behov for en revision af vagtloven. Herunder er samlet ministerspørgsmål og -svar i relation til en mulig kommende revision af vagtloven. Du kan også læse, hvilke ønsker SikkerhedsBranchen har til en revision af vagtloven herunder.

Betænkning (B 192) Betænkning afgivet Retsudvalget 30/05-2024 Link til betænkning
Betænkning (B 187) Betænkning afgivet Retsudvalget 30/05-2024 Link til betænkning
Bilag 4 Udkast til betænkning Retsudvalget 28/05-2024 Link til bilag
Bilag 3 Udkast til betænkning (B 187) Retsudvalget 28/05-2024 Link til bilag
Spørgsmål 1 Vil ministeren kommentere materiale til foretræde den 23. maj 2024 ved SikkerhedsBranchen, jf. B 192 - bilag 3? Retsudvalget 22/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 3 Materiale til foretræde den 23. maj 2024 ved SikkerhedsBranchen SikkerhedsBranchen 22/05-2024 Link til materiale
Spørgsmål 1 Vil ministeren kommentere materiale til foretræde den 23. maj 2024 ved SikkerhedsBranchen, jf. B 187 - bilag 2? Retsudvalget 22/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 2 Materiale til foretræde den 23. maj 2024 ved SikkerhedsBranchen SikkerhedsBranchen 22/05-2024 Link til materiale
Spørgsmål 990 Vil ministeren kommentere det materiale, som Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL) anvendte i forbindelse med foretræde for Retsudvalget den 16. maj 2024, jf. REU alm. del - bilag 232 (internt)? Retsudvalget 16/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 1 Henvendelse af 10. maj 2024 fra SikkerhedsBranchen ved Kasper Skov-Mikkelsen om foretræde for udvalget (B 187) SikkerhedsBranchen 13/05-2024 Link til bilag
Bilag 2 Henvendelse af 10. maj 2024 fra SikkerhedsBranchen ved Kasper Skov-Mikkelsen om foretræde for udvalget (B 192) SikkerhedsBranchen 13/05-2024 Link til bilag
Bilag 1 Henvendelse af 15. april 2024 fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL) (B 192) VSL 16/04-2024 Link til bilag
B 192 Forslag til folketingsbeslutning om revision af lov om vagtvirksomhed (SF) 13/03-2024 Link til beslutningsforslag
B 187 Forslag til folketingsbeslutning om at give bolig- og grundejerforeninger og lign. adgang til at hyre indbrudsvagter (KF, LA, DD og DF) 01/03-2024 Link til beslutningsforslag
Spørgsmål 670 Vil ministeren kommentere artiklen om vagtvirksomhedsloven ”Det offentlige rum og det private rum - Om politivirksomhed og vagtvirksomhed”, af professor emer. dr. phil. Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, publiceret i TfK2024.1., jf. REU alm. del – bilag 130? Peter Skaarup (DD) 06/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 130 Artikel: ”Det offentlige rum og det private rum - Om politivirksomhed og vagtvirksomhed”, af professor emer. dr. phil. Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, publiceret i TfK2024.1. Retsudvalget 06/02-2024 Link til bilag
Spørgsmål 638 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af 15. december 2023 af REU alm. del - spørgsmål 375 (2023-24) redegøre for, om besvarelsen skal forstås således, at regeringen ikke agter at ændre i lovgivningen om vagtvirksomhed eller lave ny lovgivning på området, og oplyse, hvornår ministeren forventer, at der kommer resultater af de igangværende drøftelser med branchen? Peter Skaarup (DD) 30/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 375 Vil ministeren redegøre for, om ministeren vil være åben for at revidere lovgivningen om vagtvirksomhed og i givet fald hvornår og indenfor hvilke områder? Peter Skaarup (DD) 21/11-2023 Link til spørgsmål/svar