L94: Ændring af hvidvaskloven (kontantforbudsgrænsen)

Lovforslag som vedtaget Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 22/02-2024 Link til lovforslag som vedtaget
Bilag 12: Tillægsbetænkning afgivet den 20. februar 2024 Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 20/02-2024 Link til bilag
Bilag 11: 2. udkast til tillægsbetænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 20/02-2024 Link til bilag
Bilag 10: 1. udkast til tillægsbetænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 20/02-2024 Link til bilag
Tillægsbetænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 20/02-2024 Link til tillægsbetænkning
Spørgsmål 8 Vil ministeren uddybe, hvilke faglige begrundelser der er for, at en ændring af kontantgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. vil reducere forekomsten af økonomisk kriminalitet, nu hvor det viser sig, at anbefalingen ikke kommer fra Nationalbanken? Mona Juul (K) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 7 Vil ministeren forklare, hvordan det kunne ske, at regeringen ved lovbehandlingen af lovforslag nr. L 94 oplyste, at ændringen af kontantgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. var en anbefaling fra Nationalbanken, når dette ikke var tilfældet? Mona Juul (K) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 6 Ministeren bedes oplyse, om der er nogen myndigheder, som har anbefalet lovindgrebet og i så fald hvilke? Betina Kastbjerg (DD) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 5 Ministeren bedes oplyse, hvorfor ministeren ikke har kontaktet de relevante ordførere og fortalt, at de havde misforstået situationen, hvis det er sagen, at det var en politisk beslutning at sænke kontantforbudsgrænsen og ikke en anbefaling fra Nationalbanken, men i stedet ladet dem fortsætte med at anvende Nationalbanken som argument? Betina Kastbjerg (DD) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 4 Er ministeren enig i, at det i forbindelse med lovbehandlingen af L 94 ikke har fremgået klart, at det var en politisk beslutning at sænke kontantforbudsgrænsen og ikke en anbefaling fra Nationalbanken? Betina Kastbjerg (DD) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 3 Ministeren bedes oplyse, hvorvidt den planlagte nedsættelse af kontantforbudsgrænsen til 15.000 kr. sker på baggrund af en konkret anbefaling fra Nationalbanken? Betina Kastbjerg (DD) 15/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 9: Betænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 09/02-2024 Link til bilag
Bilag 8: 2. udkast til betænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 07/02-2024 Link til bilag
Bilag 7: Første udkast til betænkning Morten Bødskov (S) Erhvervsudvalget 31/01-2024 Link til bilag
Spørgsmål 2 Vil ministeren kommentere materialet fra SikkerhedsBranchens foretræde for udvalget den 25. januar 2024, jf. L 94 - bilag 5? Erhvervsudvalget 25/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1 Ministeren bedes uddybe sine bemærkninger til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank om udfasningen af den danske 1.000-kroneseddel og nedsættelsen af kontantforbudsgrænsen, jf. bilag 4, og specifikt redegøre for sine overvejelser omkring hver enkelt af de forbehold, som ECB anfører omkring nedsættelse af kontantforbudsgrænsen i udtalelsens pkt. 3.5-3.20. Katrine Robsøe (R) 24/01-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 6: Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Morten Bødskov (S) 25/01-2024 Link til bilag
Bilag 5: Supplerende materiale fra SikkerhedsBranchen Morten Bødskov (S) 24/01-2024 Link til bilag
Bilag 4: Orientering om høringssvar fra ECB (den Europæiske Centralbank) Morten Bødskov (S) 23/01-2024 Link til bilag
Bilag 3: Anmodning om foretræde for udvalget (SikkerhedsBranchen) Morten Bødskov (S) 18/11-2024 Link til bilag
Bilag 2: Høringsnotat og høringssvar Morten Bødskov (S) 11/01-2024 Link til bilag
Bilag 1: Udkast til tidsplan for udvalgsbehandling Morten Bødskov (S) 11/01-2024 Link til bilag
Fremsættelsestale Morten Bødskov (S) 10/01-2024 Link til fremsættelsestale
Lovforslag som fremsat Morten Bødskov (S) 10/01-2024 Link til lovforslag som fremsat