L169: Ændring af betalingsloven (lempelse af kontantreglen)

Bilag 6: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget Morten Bødskov (S) 22/05-2024 Link til bilag 6
Bilag 5: 1. udkast til betænkning Morten Bødskov (S) 17/05-2024 Link til bilag 5
Bilag 4: Ændringsforslag fra erhvervsministeren Morten Bødskov (S) 15/05-2024 Link til bilag 4
Bilag 3: Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Morten Bødskov (S) 02/05-2024 Link til bilag 3
Bilag 2: Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Morten Bødskov (S) 30/04-2024 Link til bilag 2
Bilag 1: Høringsnotat og høringssvar Morten Bødskov (S) 25/04-2024 Link til bilag 1
Fremsættelsestale Morten Bødskov (S) 24/04-2024 Link til fremsættelsestale
Lovforslag som fremsat Morten Bødskov (S) 24/04-2024 Link til lovforslag som fremsat