Ministerspørgsmål- og svar

Ministerspørgsmål og -svar i forbindelse med kontanter

Spørgsmål 506 Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SOU alm. del - spm. 277 kommentere henvendelsen af 24. maj 2024 fra DH, Ældresagen og LEV, jf. SOU alm. del - bilag 216? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 27/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 216 Henvendelse af 24/5-24 fra Lev om udsattes adgang til kontanter LEV, Ældresagen og Danske Handicaporganisationer 24/05-2024 Link til bilag
Spørgsmål 273 Kan ministeren give tilsagn om en undtagelse for eller en lempeligere fortolkning af reglerne om hvidvask, for så vidt angår det sociale kontantkort, for hjemløse, således at Hus Forbi kan fortsætte deres samarbejde med Danske Bank om det ”Sociale Kontantkort” uden at komme på kant med lovgivningen? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 21/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 272 Er det ministerens opfattelse, at hjemløse skal være ligestillede med organiserede kriminelle og terrorister i forhold til den gældende hvidvasklovgivning og det sociale kontantkort? Lisbeth Bech-Nielsen (SF) 21/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 252 Ministeren bedes redegøre for om banker er forpligtet til at tage imod mønter på lige fod med butikker, der modtager betalinger? Hvis ikke, vil ministeren overveje at ændre lov om betalinger til også at omfatte bankerne så de forpligtes til at tage imod mønter? Pelle Dragsted (EL) 02/05-2024 Link til spørgsmål/svar
Bilag 156 Lovudkast - Høring af forslag til lov om ændring af lov om betalinger, fra erhvervsministeren Erhvervsudvalget 19/03-2024 Link til bilag
Spørgsmål 277 Udfordringerne med adgang til kontanter er et ret stort, praktisk problem for mange ældre og udsatte. I den forbindelse bedes ministeren – eventuelt i samarbejde med erhvervsministeren - redegøre for, om ministeren er tilfreds med arbejdsgruppens rapport "Afrapportering: Partnerskab om udsatte gruppers adgang til kontanter”, og om danskerne på den baggrund heraf kan forvente nu at have adgang til kontanter? Vil ministeren ligeledes redegøre for, hvilke initiativer, ministeren – eventuelt sammen med erhvervsministeren - vil tage på baggrund af rapporten? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 29/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 150 Er ministeren enig i, at det kan være utrygt for erhvervsdrivende at stå ved en bankautomat og indbetale store summer i kontanter? Betina Kastbjerg (DD) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 149 Vil ministeren oplyse, om banker er forpligtede til at modtage kontantomsætninger fra f.eks. erhvervsdrivende inde i selve bankfilialen, eller om bankerne har ret til at henvise erhvervsdrivende til en indbetalingsautomat i stedet for? Betina Kastbjerg (DD) 19/02-2024 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 47 Vil ministeren redegøre for muligheden for at indføre en dispensationsordning for restauranter, cafeer m.v. for kontantreglen f.eks. hvor dispensationen søges hos politiet? Der henvises til ERU alm. del – bilag 38. Erhvervsudvalget 10/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 39 Vil ministeren kommentere materialet fra DRC om kontantreglen, jf. ERU alm. del - bilag 38? Erhvervsudvalget 08/11-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 422 Vil ministeren redegøre for, hvorledes partnerskabet om udsatte gruppers adgang til kontanter og samarbejdet i regi af Erhvervsministeriet, der nævnes i besvarelsen af SOU alm. del - spørgsmål 305, spiller sammen? Theresa Berg Andersen (SF) 22/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 421 Vil ministeren redegøre for, hvad status er for det samarbejde mellem Finans Danmark, Kommunernes Landsforening og en række organisationer, som har kontakt til hjemløse og andre udsatte borgere, der nævnes i besvarelsen af SOU alm. del - spørgsmål 305? Theresa Berg Andersen (SF) 22/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 248 Kan ministeren bekræfte, at det er nødvendigt at kigge på forretningsdrivendes samlede omkostninger ved indløsningsaftaler (herunder leje af terminaler, gebyrer, vedligeholdelse, bindingsperiode, opsigelsesomkostninger m.v.) og ikke kun transaktionsgebyrer, hvis man ønsker et fuldendt billede af butikkers samlede omkostninger ved at have en betalingsløsning? Erhvervsudvalget 08/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 247 Som ministeren netop har redegjort for i sin kommentar til henvendelse fra Nets den 29. juni 2023, jf. ERU alm. del – spørgsmål 221, omfatter prisreguleringen af Dankortet, jf. abonnementsbekendtgørelsen, ikke forretningernes øvrige omkostninger til f.eks. terminaler, kassesystemer eller tillægsydelser, som kan være en del af indløsningsaftalen, der indgås mellem butik og indløser. Kan ministeren redegøre for, om der er planer om konkrete tiltag, der kan belyse de danske erhvervsdrivendes totale omkostninger ved modtage betalinger med kort? Erhvervsudvalget 08/09-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 319 Vil ministeren endvidere forklare, hvorfor det i givet fald skal være lovligt for busser at afstå fra at modtage kontant betaling, når det er tydeligt, at der i de eksisterende dispensationer fra kontantpligten er forsøgt taget hensyn til, at borgere, der har vanskeligt ved at bruge andre betalingsmidler end kontanter, ikke rammes i voldsom grad? Nick Zimmermann (DF) 17/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 318 Såfremt det måtte være lovligt for bybusserne som betalingsmodtagere at afstå fra at modtage kontanter, vil ministeren medvirke til, at en sådan undtagelse afskaffes blandt andet med henvisning til, at brugerne af bybusserne ofte er børn, ældre, handicappede eller andre, der kan have vanskeligt ved at håndtere andre betalingsmidler? Nick Zimmermann (DF) 17/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 317 Kan ministeren forklare, hvorfor bybusserne i Aarhus tilsyneladende mener sig berettiget til at afstå fra at modtage kontanter, når det fremgår af betalingslovens § 81, at der gælder en kontantpligt? Nick Zimmermann (DF) 17/08-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 305 Vil ministeren redegøre for hvilke løsninger, regeringen har gennemført, således at hjemløse og andre udsatte borgere har adgang til deres egne penge via bankerne? Der henvises til besvarelsen af SOU alm. del spørgsmål 97, folketingsåret 2021-22, artiklen "Hjemløse burde - også - kunne have en bankkonto. Det er bare ikke altid, bankerne tillader det" i dagbladet Politiken den 13. februar 2023 samt regeringsgrundlagets (Ansvar for Danmark) afsnit om værdighed. Theresa Berg Andersen (SF) 12/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 191 Vil ministeren kommentere præsentationen fra Danske Erhverv og Forbrugerrådet Tænk om detailbetalinger, jf. ERU alm. del - bilag 184? Erhvervsudvalget 01/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 184 Vil ministeren kommentere den internt omdelte præsentation fra Worldline og Mastercard om betalingskort i Danmark, jf. ERU alm. del - bilag 179 (internt bilag)? Erhvervsudvalget 01/06-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 182 I besvarelsen af ERU alm. del – spørgsmål 120 svarer ministeren, at ”Det står i øvrigt forretningerne frit at vælge, hvilke kort de ønsker at modtage.” Vil ministeren i forlængelse heraf give et estimat på, hvor mange forretningsdrivende der fravælger betalinger via udenlandske kort? Nick Zimmermann (DF) 30/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 181 Mener ministeren, at erhvervsdrivende har en reel mulighed for at fravælge udenlandske kort, når turister og unge under 18 år ikke har et Dankort, og når 25 pct. af transaktionerne i fysisk handel sker via mobilen og kun én bank tilbyder dankortbetalinger på mobilen, som det fremgår af ministerens besvarelse af ERU alm. del – spørgsmål 120? Nick Zimmermann (DF) 30/05-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 146 Vil ministeren kommentere præsentationen fra Dansk Erhverv og DSK om kontantpligten, jf. ERU alm. del - bilag 134? Erhvervsudvalget 27/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 139 Vil ministeren kommentere præsentationen fra Danmarks Restauranter og Caféer om kontantpligten, jf. ERU alm. del - bilag 118? Erhvervsudvalget 13/04-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 125 Er ministeren villig til at nedsætte en arbejdsgruppe, der undersøger omkostningseffekterne ved Dankort, samt finde en model, der gør Dankort mere attraktivt for bankerne? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 124 Hvordan forholder ministeren sig til, at udfasningen af dankort bidrager til prisstigninger, jf. artiklen ”Dankort er ved at lide en stille død” i Politiken den 25. marts 2023, når man med Finansloven har afsat 2,4 mia. DKK i inflationshjælp til dem, der er mest trængte af stigende priserne i samfundet? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 123 Hvordan forholder ministeren sig til, at flere banker har et dankort-logo vist i deres betalingsløsninger via smartphone såsom Apple Pay, Google Pay etc., selv om dankort ikke er tilgængeligt på deres løsninger, jf. artiklen ”Forbrugerrådet: bankerne vildleder forbrugerne med mobilbetalinger” i Politiken den 26. marts 2023? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmåls/svar
Spørgsmål 122 Vil ministeren kommentere på indlægget ”Forbrugerrådet: Bankerne vildleder forbrugerne med mobilbetalinger” fra Politiken den 26. marts 2023? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 121 Hvordan forholder ministeren sig til, at indehaver af Kioskland i Greve Jesper Lundberg over for Politiken den 25. marts 2023 i artiklen ”Flere vælger Dankort fra, men de ved det ikke” anslår, at det koster ham 25 pct. mere, når kunder bruger internationale kort fremfor Dankort? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 120 Vil ministeren kommentere på artiklerne ”Flere vælger Dankort fra, men de ved det ikke” og ”Dankort er ved at lide en stille død” fra Politiken den 25. marts 2023? Nick Zimmermann (DF) 31/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 112 Vil ministeren kommentere henvendelsen af 24/3-23 fra Dansk Erhverv og DSK om afskaffelse af kontantpligten, jf. ERU alm. del - bilag 99? Erhvervsudvalget 24/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 359 (§20) Vil etableringen af en digital euro efter regeringens opfattelse gøre det relevant for Nationalbanken at etablere en digital krone? Pelle Dragsted (EL) 10/03-2023 Link til spørgsmåL/svar
Spørgsmål 92 Vil ministeren kommentere henvendelsen af 7/3-23 fra Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) vedr. kontantreglen, jf. ERU alm. del - bilag 76? Erhvervsudvalget 07/03-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 347 Er det efter ministerens vurdering en systematisk strategi for bankerne at undvige at hjælpe bestemte kunder med en bankkonto? Der henvises til artiklen ”Ingen banker vil give Casper Enemark en bankkonto, så han kan få kontanthjælp og må stjæle mad for at overleve”, Politiken, den 23. februar 2023. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 346 Vil ministerens redegøre for, hvordan han vil sikre, at udsatte kan få en bankkonto, da det er erfaringen i udslusningsfængslerne, at de løsladte ofte får nej til at oprette en konto, men at det lykkedes, når Kriminalforsorgens medarbejdere senere hjælper til? Der henvises til artiklen ”Ingen banker vil give Casper Enemark en bankkonto, så han kan få kontanthjælp og må stjæle mad for at overleve”, Politiken, den 23. februar 2023. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 345 Vil ministeren kommentere på artiklen ”Ingen banker vil give Casper Enemark en bankkonto, så han kan få kontanthjælp og må stjæle mad for at overleve”, Politiken, den 23. februar 2023, og redegøre for, hvordan han vil sikre, at bankerne svarer indenfor 10 dage, når borgere ønsker at oprette en konto, henset til at Stenbroens Juristers erfaring er, at det tager 8-9 uger? Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 83 Vil ministeren gøre rede for, hvor en borger kan henvende sig for at anmelde en sag, hvor banker ikke overholder den lovfastsatte frist på 10 arbejdsdage for oprettelse af en basal betalingskonto? Pelle Dragsted (EL) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 82 Vil ministeren gøre rede for, hvilken myndighed, der følger op på sager, hvor banker ikke overholder den lovfastsatte frist på 10 arbejdsdage for oprettelse af en basal betalingskonto? Pelle Dragsted (EL) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 81 Vil ministeren gøre rede for, hvilken sanktionering banker får, hvis de ikke overholder den lovfastsatte frist på 10 arbejdsdage for oprettelse af en basal betalingskonto, og om der er mulighed for progressivt strengere straffe, hvis en bank i gentagende tilfælde ikke overholder loven? Pelle Dragsted (EL) 28/02-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 35 Vil ministeren kommentere SikkerhedsBranchens hvidbog om kontanter, jf. ERU alm. del - bilag 30? Erhvervsudvalget 23/01-2023 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 410 Vil ministeren kommentere henvendelsen af 30/9-22 fra SikkerhedsBranchen vedr. opfølgning på ministerens svar på spørgsmål 368 om lempelse af kontantreglen, jf. ERU alm. del - bilag 424? Erhvervsudvalget 03/10-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 1279 (§20) Er ministeren klar over, at Arbejdernes Landsbank har indskrænket åbningstiderne for kontantkassen i København yderligere, således at der kun er åbent for at hæve kontanter første og sidste bankdag i måneden, og har ministeren tænkt sig at reagere på dette? Pernille Skipper (EL) 15/09-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 375 Vil ministeren kommentere, om ministeren mener, at det vil være en god idé at lempe kontantreglen yderligere, så eksempelvis forlystelsesparker kan fritages fra kontantreglen i en del af deres salgssteder, men samtidig sikre mulighed for kontant betaling ved indgang mv.? Torsten Schack Pedersen (V) 10/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 374 Vil ministeren oplyse, om ministeren er enig i, at det vil reducere omkostningerne for forlystelsesparker, hvis der alene ved indgangen og udvalgte salgssteder vil være krav om kontant betaling? Torsten Schack Pedersen (V) 10/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 373 Vil ministeren beskrive erfaringerne med kontantreglen, som har fritaget festivaler mv. fra reglerne? Torsten Schack Pedersen (V) 10/08-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 368 Vil ministeren kommentere henvendelse af 4. juli 2022 fra Sikkerhedsbranchen om lempelse af kontantreglen, jf. ERU alm. del - bilag 365? Erhvervsudvalget 05/07-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 305 I forlængelse af ministerens svar af 9. maj 2022 på spørgsmål nr. S 828 har eller agter ministeren at gøre noget for at opfordre pengeinstitutterne til at understøtte indsamling i kontanter? Marie Bjerre (V) 11/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 828 (§20) Hvordan forholder ministeren sig til, at danskerne har svært ved at aflevere større mængder mønter, eksempelvis i forbindelse med indsamlinger, fordi at bankerne afskaffer mønttællerne, og at bankerne dermed i praksis er ved at indføre et kontantløst samfund? Marie Bjerre (V) 03/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 3 Vil ministeren kommentere henvendelsen af 2/3-22 fra Dansk Live om bekymring for udmøntningen med den nuværende formulering i lovforslaget, jf. L 118 - bilag 5? Erhvervsudvalget 03/03-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 609 Vil ministeren kommentere den anonymiserede henvendelse af 23. juni 2021 fra en borger om bankernes manglende udbetaling af kontanter, jf. ERU alm. del - bilag 377? Karina Adsbøl (DF) 24/06-2021 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 7 Hvad er ministerens holdning til - i stedet for at nedsætte grænsen på 50.000 kr. til 20.000 kr. for erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af kundekendskabspligterne - at afskaffe tusindkronesedlen, jf. også at Den Europæiske Centralbank har stoppet al produktion af deres største euroseddel, 500 euro-sedlen, for bl.a. at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, og at det særlig er de store sedler, der bruges til lyssky formål? Mona Juul (KF) 22/04-2021 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 6 Vil ministeren redegøre for begrundelsen for, at det i lovforslaget foreslås at nedsætte den nuværende grænse på 50.000 kr. til 20.000 kr. for erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af de pligter om kundekendskab m.v., der følger af hvidvaskloven, herunder hvorfor det præcist er 20.000 kr., at ministeren foreslår som ny grænse? Mona Juul (KF) 22/04-2021 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 5 Vil ministeren kommentere materialet fra SikkerhedsBranchen, jf. L 193 – bilag 3? Erhvervsudvalget 20/04-2021 Link til spørgsmål/svar