Foreningsdagen 2023

Her finder du bestyrelsesformandens tale, PowerPoint-præsentationer fra temamøderne mm.

Dokument

Formandens beretning 2023