SikkerhedsBranchens GDPR hjælpeværktøjer

Dokument

Vejledning om sikker mail

Dokument

Tavshedspligt – Virksomhed (Skabelon)

Dokument

Tavshedspligt – Medarbejder (Skabelon)

Dokument

Samtykkeerklæring (Skabelon)

Dokument

Processen med opfyldelse af GDPR

Dokument

Hjælpeværktøjer fra Datatilsynet og Justitsministeriet

Dokument

Databehandleraftale (Skabelon)

Dokument

Systemoversigt (2023)

Dokument

Procedure vedr. brud på persondatasikkerheden

Dokument

Procedure vedr. registreredes rettigheder

Dokument

Procedure vedr. fortegnelse over databehandlingsaktiviteter

Link

Love på databeskyttelsesområdet (Datatilsynet)