SikkerhedsBranchens GDPR hjælpeværktøjer

Link

Love på databeskyttelsesområdet (Datatilsynet)

Dokument

Procedure vedr. fortegnelse over databehandlingsaktiviteter

Dokument

Procedure vedr. registreredes rettigheder

Dokument

Procedurer vedr. brud på persondatasikkerheden

Dokument

Systemoversigt (2023)

Dokument

Databehandleraftale (Skabelon)

Dokument

Hjælpeværktøjer fra Datatilsynet og Justitsministeriet

Dokument

Processen med opfyldelse af GDPR

Dokument

Samtykkeerklæring (Skabelon)

Dokument

Tavshedspligt – Medarbejder (Skabelon)

Dokument

Tavshedspligt – Virksomhed (Skabelon)

Dokument

Vejledning om sikker mail