Mød SikkerhedsBranchen på Danish Security Fair

Onsdag 25. og torsdag 26. august deltager SikkerhedsBranchens sekretariat på Danish Security Fair i Fredericia.

SikkerhedsBranchen vil deltage med en stand, og bidrager også med indlæg på messescenen.

ONSDAG 25. august:

Følgende indlæg, hvor SikkerhedsBranchen har sat sit aftryk, kan ses på messescenen onsdag:

10.30-11.30: IT-sikkerhed/Tue Becher, DUBEX

Tue Becher kommer med konkrete eksempler på, hvor IT-sikkerheden ikke har været tilstrækkelig, og giver gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvad enten man er slutbruger eller leverandør. Han vil desuden tage afsæt i SikkerhedsBranchens ”7 gode råd – IT-sikkerhed i dit system”.

12.30-13.30: Terrorsikring/Mogens Dam, Damasec & Jesper Florin, DBI

Jesper Florin fortæller om RAMT-platformen, der er en vidensbank og online platform, der kan hjælpe bygherrer, entreprenører og sikrings- og sikkerhedsansvarlige for eksempel i forbindelse med byggeri og events.

Mogens Dam vil fortælle om de overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med arbejdet med terrorsikring og betydningen af at få den rette rådgivning – og ikke mindst vurderingen af trusler, sårbarheder og konsekvenser.

14.00-15.00: POLCAM & TVO/ Anders Toft, Rigspolitiet & Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

Anders Toft oplyser om POLCAM, om ikrafttrædelsen og hvilken værdi det har for politiet, at folk registrerer sine tv-overvågningskameraer. Kasper Skov-Mikkelsen fortæller om mulighederne i det offentlige rum, lov om TVO og GDPR.

TORSDAG 26. august: 

Om torsdagen står SikkerhedsBranchen for Vagtens Dag, der dækker over to tematikker, som finder sted henholdsvis formiddag og eftermiddag.

10.00-12.00: Samfundets behov for vagter/ Mette Volquartzen, KU, Søren Enemark, KBHV-Politi, Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

Postdoc, cand.mag. og ph.d. ved Københavns Universitet Mette Volquartzen, vicepolitiinspektør Søren Enemark ved Københavns Vestegns Politi og direktør i SikkerhedsBranchen Kasper Skov-Mikkelsen holder oplæg om og diskuterer samfundets behov for tryghed og sikkerhed. Derudover diskuterer de, hvordan vagtbranchen kan bidrage til dette, nu og i fremtiden. Alle er velkomne til at deltage, og man kan indgå i debat med oplægsholderne.

13.00-15.00: Det nationale samarbejde med politiet/ Per Wulff Flatau, SikkerhedsBranchen

SikkerhedsBranchens vicedirektør Per Wulff Flatau med afsæt i pilotprojektet med Københavns Vestegns Politi fortælle om, hvordan det nationale samarbejde vil påvirke dig som vagt, og hvordan din vagtvirksomhed vil blive involveret i fremtiden.

Kommer du forbi messen, og gerne vil høre eftermiddagsindlægget, skal du huske at tilmelde dig – det kan gøres i døren. Deltagere vil efterfølgende få tilsendt et kursusbevis.