Ny dato: Nu bliver det obligatorisk at registrere kameraer i POLCAM

Rigspolitiet oplyser, at det nu bliver gjort obligatorisk for virksomheder, offentlige myndigheder samt private aktører med særlig tilladelse til at foretage tv-overvågning at registrere deres tv-overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, også kaldet POLCAM.

Den tidligere ikrafttrædelsesdato har været udskudt, men en ny dato er nu fastsat. Det betyder, at det fra den 1. juli 2021 er obligatorisk for virksomheder, offentlige myndigheder, samt private aktører med tilladelse til at foretage tv-overvågning, at registrere de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Derfor skal du være opmærksom på følgende datoer:

  • TV-overvågningskameraer opsat inden 1. juli 2021 skal være registreret senest 1. september 2021.
  • TV-overvågningskameraer opsat efter 1. juli 2021 skal være registreret senest 14 dage fra opsætningen.

 

Rigspolitiet oplyser desuden nedenstående:

Kameraregistrering:

Den praktiske registrering af kameraer foregår på politi.dk/kamera, hvor man med få klik og ved brug af NemID registrerer, hvor der er opsat kameraer.

Virksomheder, offentlige myndigheder mm. skal benytte NemID-medarbejdersignatur ved login. Medarbejdersignaturen er også nøglen til at kunne foretage vedligehold af oplysningerne på et senere tidspunkt. En kameraregistrant med flere kameraer på samme adresse er ikke forpligtet til at registrere hvert enkelt kamera, men kan nøjes med at foretage én registrering pr. adresse, hvor der findes tv-overvågning.

Særligt til virksomheder, offentlige myndigheder mm., der tidligere har indsendt kameraoplysninger til politiet i Excel-fil:

I forbindelse med indførelsen af den obligatoriske registreringspligt i Politiets Kameraregister, er tast-selv-løsningen og proceduren for kameraregistrering ændret for virksomheder og offentlige myndigheder, der tidligere har fremsendt oplysninger om kameralokationer i Excel-fil til politiet med henblik på registrering.

Nu er det udelukkende tast-selv-løsningen på politi.dk/kamera, som skal benyttes til at foretage kameraregistreringer. Det er fremover derfor ikke muligt at fremsende kameraregistreringer i en Excel-fil til politiet.

Virksomheden og den offentlige myndighed skal således logge ind på tast-selv-løsningen ved brug af NemID-medarbejdersignatur tilknyttet virksomheden eller den offentlige myndighed. Efter login vil det være muligt at se de tidligere indsendte kameraregistreringer, og det vil også være muligt at redigere/opdatere oplysningerne. Politiet opfordrer til, at virksomheder og offentlige myndigheder opdaterer de tidligere indsendte oplysninger, men der er ikke et strafansvar forbundet med manglende opdatering af de oplysninger, der stammer fra tidligere indsendte Excel-ark.

Det skal bemærkes, at hvis tidligere indsendte kameraregistreringer fra Excel-fil ikke fremgår efter login, skal kameraregistreringerne indtastes på ny.

Læs mere på politi.dk/kamera – her kan bl.a. findes svar på ofte stillede spørgsmål samt oplysninger om, hvordan registreringer foretages i praksis.