SikkerhedsBranchen opretter fagudvalg for certificerede brandrådgivere

SikkerhedsBranchen opretter et nyt fagudvalg. Der er tale om fagudvalget for Certificerede brandrådgivere, der samler brandrådgivere inden for brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol. Udvalget vil blandt andet fokusere på, hvordan man formulerer løsninger, så de bliver forstået rigtigt af leverandører m.fl. På det stiftende medlemsmøde blev følgende fagudvalgsledelse valgt:

Kim Sommerlund Thorsen, COWI A/S (formand)
Thomas Friis Waltersdorff, 360 Brandrådgivning ApS (næstformand)
Jacob Holm, MOE A/S
Steen Vagner Olsen, Rambøll

På mødet blev der ligeledes valgt en arbejdsplan for det kommende år.

Fagudvalget for Certificerede brandrådgivere er et fagudvalg under det stående Brand-udvalg, og bliver det syvende af slagsen. SikkerhedsBranchen har nu i alt seks stående udvalg, 10 fagudvalg og et ad hoc-udvalg.