vejledning af brandmaling ukendt malingstype

Undersøgelse af ukendt malingstype på stålkonstruktion der skal brandmales

Inden undersøgelse af egnethed, kontaktes brandmalingsleverandøren for afklaring af testmetode. Hvis brandmalingsleverandøren ikke har kommentarer til eventuel testmetode, kan nedenstående beskrivelse følges. Hvis det ikke muligt at konstatere hvilken primer, eller malingstype, der er anvendt på en konstruktion, der
skal brandmales, skal der foretages følgende:

Tykkelsen af den eksisterende belægning måles. Hvis den er over 200 µm, skal den afrenses mekanisk. Hvis tykkelsen er under, skal den undersøges for dens egnethed, som underlag på følgende måder:

Der kan anvendes en kraftig bærbar gasbrænder.
Flammen rettes mod belægningen i mindst 3 minutter.
Belægningens reaktion på varmepåvirkningen noteres (farveskift, blæredannelse, afskalninger, begynder a flyde).

Uegnet som underlag for brandmaling
Dannelse af blærer
Bliver flydende
Afskaller
Hvis belægningen er uegnet, skal belægningen afrenses mekanisk og der skal påføres en godkendt primer.

Ved brandmæssig egnethed, testes grunderens egenskaber som underlag for brandmalingen
Hvis der er tvivl om brandmalingens vedhæftning, skal der udføres en prøve med den type brandmaling, der skal anvendes, med en TFT>300 µm.

Efter 10 minutter undersøges det, om grunderen/grundmalingen er blevet blød. Hvis dette er tilfældet skal der foretages en undersøgelse når den påførte brandmaling er afhærdet for at konstatere, om belægningen er fast og har en god vedhæftning til stålet, samt om forbindelsen imellem belægningen og brandmalingen
er tilfredsstillende.

Få mere at vide…
SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring
arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af
vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier
og redde menneskeliv.

Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og
bygherrer.

Bliv medlem!
Få mere at vide om vores arbejde og om fordelene ved et
medlemskab på www.sikkerhedsbranchen.dk eller kontakt
os på telefon 36 49 40 80.

Fagudvalget for passiv brandsikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for passiv brandsikring

Udvalget for passiv brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskelig, ligesom udvalget arbejder for, at der til stadighed er den nødvendige lovgivningsmæssige fokus på passiv brandsikring blandt andet i forhold til nybyggeri og ved renoveringer. Udvalget for passiv brandsikring og dets medlemmer vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Udvalget har som målsætning, at den løbende kontrol af bygninger til stadighed er effektiv og god nok. SikkerhedsBranchen er desuden medlem af European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.