Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser

Indledning

Du skal efterleve loven om vagtvirksomhed. Denne vejledning beskæftiger sig med § 2 i vagtloven, der bestemmer, at en virksomhed er omfattet af vagtloven, også selv om den udelukkende fakturerer vagtydelser. Denne vejledning er derfor en hjælp til, hvordan virksomheder, der udelukkende fakturerer vagtydelser, skal ansøge om autorisation samt godkendelse af personale.

PAC

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol,
bøde, kriminalregistret, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Kontakt: Postboks 1088 for Tilladelser, 7500 Holstebro

Kontakt via digital post: https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrativecenter/tilladelser

Telefonnummer: + 45 70201474

Telefontider: Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00. Fredag kl. 10.00 til 13.00.

Ansøgning om autorisation

Når du skal ansøge om autorisation, skal du gøre brug af “blanket P800 – Ansøgning om autorisation af vagtvirksomhed”. Blanketten er desværre ikke udformet, så den har et afkrydsningsfelt for virksomheder, der ikke udfører vagt, men kun fakturerer ydelsen. SikkerhedsBranchen er løbende i dialog med PAC, der foreslår, at man ved indsendelse af blanket P800 beskriver i en mail via digital post, at det drejer sig om en virksomhed, der udelukkende fakturerer vagtydelser. I forbindelse med ansøgning om autorisation som vagtvirksomhed beder PAC også om virksomhedens konceptbeskrivelse. Her kan man anføre, at ansøgningen vedrører en virksomhed, som udelukkende fakturerer.

I forbindelse med ansøgning om autorisation som vagtvirksomhed beder PAC også om virksomhedens konceptbeskrivelse. Her kan man anføre, at ansøgningen vedrører en virksomhed, som udelukkende fakturerer.

Ud over blanket P800, skal du også udfylde blanket P801 – Oplysningsskema vedr. autorisation af vagtvirksomhed, hvis der vel at mærke er tale om et ApS, A/S eller I/S, hvor der er flere ejere, bestyrelsesmedlemmer eller anpartshavere.

Ansøgning om godkendelse af personale

Ud over at ansøge om autorisation, skal du også have godkendt dit personale, med undtagelse af rengørings- og serveringspersonale. Til det skal du bruge en elektronisk blanket, hvor du skal logge ind med NemID.

Hvis du ikke har NemID, kan du i stedet gøre brug af blanket P802 – Ansøgning om godkendelse af personale i vagtvirksomhed og sende denne via digital post. Hvis du benytter denne blanket, må du dog forvente længere sagsbehandlingstid, da blanketten ikke indeholder de samme felter, som den elektroniske blanket, og PAC derfor skal have fat i dig af flere omgange blandt andet i forbindelse med betaling.

Det praktiske

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Per Wulff Flatau på telefon 2395 2567 eller via pwf@sikkerhedsbranchen.dk.

Udvalget for vagt

SikkerhedsBranchens udvalg for vagt 

Vagtudvalgsledelsen arbejder løbende med påvirkning og revidering af vagtvirksomhedsloven i takt med at samfundets krav og behov ændrer sig.
I forlængelse af regeringens 12 tryghedsskabende initiativer og politiforligets forsøgsordning med tryghedsvagter arbejder udvalget med at øge anvendelsesområde og sikre arbejde i det offentlige rum. Derudover arbejder udvalget på at sikre et nationalt samarbejde i forlængelse af det mangeårige samarbejde mellem en række vagtvirksomheder og Københavns Vestegns Politi.

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.