Reparation, inspektion og vedligehold af brandmalede stålkonstruktioner.

Reparation, inspektion og vedligehold af brandmalede stålkonstruktioner

Efterfølgende er forslag til procedure, hvis den enkelte malingsleverandør ikke har specifikke betingelser.

Transport- og montageskader:
Skader, der er opstået under transport eller montering, skal udbedres så hurtigt som muligt, da evt. vandindtrængning i åbne ”sår” kan skade eller ødelægge brandmalingen. Tilsvarende kan der være behov for reparation hvis grunderen har overskredet sin tilladelige periode som udækket.

Reparation:
Skader, der er gennemgående til stålet:

• Top- og brandmaling fjernes i en afstand af fire til fem cm fra den beskadigede del af primeren, så der er plads til at reparere primeren.

• Stålet slibes og afrenses for urenheder og støv, hvorefter der påføres en egnet godkendt primer indtil den korrekte TFT er opnået.

• Brandmalingen påføres til den korrekte TFT opnås.

• Når brandmalingen er afhærdet, slibes overfladen let sammen med den eksisterende topmaling i en afstand på fire til fem cm fra den oprindelige skade. Overfladen afrenses for urenheder og støv, hvorefter topmalingen påføres indtil den korrekte TFT er opnået.

• Hvis det beskadigede areal overstiger 400cm2, skal der foretages kontrolmåling i henhold til ”Vejledning om Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner” udgivet af SikkerhedsBranchen. Såfremt det totale beskadigede areal pr. lbm. overstiger 15% af det brandmalede areal, skal der foretages
kontrolmåling i henhold til ovenstående.

Skader på topmalingen og brandmalingen:

• Det skadede område slibes let og afrenses for urenheder og støv, således at brandmalingen er ren.

• Brandmaling påføres til den korrekte TFT opnås.

• Når brandmalingen er afhærdet, slibes overfladen sammen med den eksisterende topmaling i en afstand af fire til fem cm fra den oprindelige skade. Overfladen afrenses for urenheder og støv, hvorefter topmaling påføres til den korrekte TFT er opnået.

• Hvis det beskadigede areal overstiger 400cm2, skal der foretages kontrolmåling i henhold til ”Vejledning om Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner” udgivet af SikkerhedsBranchen. Såfremt det totale beskadigede areal pr. lbm. overstiger 15% af det brandmalede areal, skal der foretages
kontrolmåling i henhold til ovenstående.

Skader på topmalingen:

• Det skadede område slibes og afrenses for urenheder i en afstand af fire til fem cm fra skaden. Derefter påføres topmalingen til den korrekte TFT er opnået.

Inspektion:
De brandmalede profiler gennemgås løbende, afhængig af de miljømæssige forhold i omgivelserne:

• I C1 og C2 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. hvert femte år.
• I C3 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. hvert tredje år.
• I C4 og C5 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. en gang årligt.

Hvis der konstateres skader, følges reparationsvejledningen i de foregående afsnit.

Vedligehold:
Brandmalede profiler skal vedligeholdes for at sikre, at den brandbeskyttende effekt er intakt.

Topmalingen, hvis formål er at beskytte brandmalingen mod slitage, skal vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter.

Hvis man ønsker at påføre et nyt lag topmaling, skal der anvendes en godkendt topmaling. Der må maksimalt påføres tre lag topmaling. Herefter skal topmalingen fjernes ved slibning eller sandblæsning ned til den eksisterende brandmaling. Før fornyet påføring af topmaling skal TFT kontrolleres, og hvis ikke den er
tilstrækkelig, påføres der brandmaling indtil NTFT er opnået.

Ordbog:

Primer: Korrosionshindrende malingslag, der påføres som første lag på ståloverfladen.
TFT: Tør filmtykkelse: Den målte lagtykkelse for at kunne opretholde brandkravet af et malingslag (Måles i µm)
NTFT: Nominel tør filmtykkelse.
NTFT er den filmtykkelse, som er nævnt i brandmalingens dimensioneringstabeller for at kunne opretholde brandkravet (Måles i µm). Topmaling: Beskyttende malingslag, som lægges oven på den hærdede brandmaling.

Få mere at vide…
SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring
arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af
vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier
og redde menneskeliv.

Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer

Bliv medlem!
Få mere at vide om vores arbejde og om fordelene ved et
medlemskab på www.sikkerhedsbranchen.dk eller kontakt
os på telefon 36 49 40 80.

 

Fagudvalget for passiv brandsikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for passiv brandsikring

Udvalget for passiv brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskelig, ligesom udvalget arbejder for, at der til stadighed er den nødvendige lovgivningsmæssige fokus på passiv brandsikring blandt andet i forhold til nybyggeri og ved renoveringer. Udvalget for passiv brandsikring og dets medlemmer vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Udvalget har som målsætning, at den løbende kontrol af bygninger til stadighed er effektiv og god nok. SikkerhedsBranchen er desuden medlem af European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.