Vagt

Dokument

Når du skal etablere en vagtvirksomhed

Link

Suppleringskataloget (Sikringsguiden)

Dokument

Arbejdsmiljøhåndbog for vagter

Dokument

Brug af udenlandsk arbejdskraft – Vagt

Dokument

Etiske regler for vagtområdet

Dokument

Generelle vejledninger og materiale om arbejdsmiljø for vagt og sikkerhedsbranchen

Dokument

Mødestruktur for vagtudvalgsledelsen i SikkerhedsBranchen

Dokument

Vagter skal holde sig til egen uniform