Vagt

Link

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed (LBK nr. 251)

Dokument

Når du skal etablere en vagtvirksomhed

Dokument

Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser

Dokument

Godkendelse af personale i en autoriseret vagtvirksomhed

Dokument

Mødestruktur for vagtudvalgsledelsen

Dokument

Brug af udenlandsk arbejdskraft – vagt

Dokument

Kravspecifikation: Certificering af kontrolcentraler

Dokument

Sammenskrivning af LBK 112 af 11-01-2016 med senere ændringer til forskriften

Link

Lov om ændring af lov om vagtvirksomhed (forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter)

Link

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler (BFA)

Link

Suppleringskataloget (Sikringsguiden)

Dokument

Arbejdsmiljøhåndbog for vagter

Dokument

Etiske regler for vagtområdet

Dokument

Generelle vejledninger og materiale om arbejdsmiljø for vagt og sikkerhedsbranchen

Dokument

Vagter skal holde sig til egen uniform

Dokument

Sikringsniveauet skal passe til risikoen (F&P)