Passiv brandsikring

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Passiv brandsikring – den afgørende forskel
Passiv brandsikring er den grundlæggende forudsætning for at sikre bygningen mod brand. Princippet bag passiv brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele udvælges, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed forlænges bygningens levetid og trygheden for brugerne maksimeres.

Brandalarmer og sprinklere er ikke nok
Passiv brandsikring er en integreret del af bygningens grundkonstruktion og dermed en indbygget brandbeskyttelse af bygningens bærende og adskillende dele. Passiv brandsikring giver således den nødvendige, grundlæggende brandsikring af bygningen og forhindrer, at branden bevæger sig rundt i
konstruktionerne og bygningen. Dermed sikrer en effektiv passiv brandsikring, at aktive brandsikringssystemer, som f.eks. sprinkleranlæg, fungerer efter hensigten.

 

Passiv brandsikring – grundlaget for at redde liv og sikre værdier

I en bygning med korrekt udført passiv brandsikring vil en brand være effektivt indkapslet. Desuden er den passive brandsikring forudsætningen for, at de
aktive systemer fungerer efter hensigten. Den indbyggede passive brandsikring kan dermed både sikre økonomiske værdier i form af bygninger, produktionsapparat og arbejdspladser – og redde liv blandt brugere, ansatte og slukningsfolk.

Investorer opprioriterer passiv brandsikring

Det er heller ikke tilfældigt, at investorer i dag lægger stor vægt på, at den passive brandsikring er udført korrekt. Investorerne ser i dag passiv brandsikring som en helt grundlæggende forudsætning for at den fremtidige værdi af virksomheden opretholdes – selv hvis uheldet er ude.

Valget af materialer og den praktiske udførelse er afgørende for brandsikkerheden i bygningen.

Vi har et samfundsmæssigt ansvar

SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring arbejder målrettet på at sikre, at der til stadighed er det nødvendige lovgivningsmæssige fokus
på passiv brandsikring af vores bygninger. Det gælder både i forbindelse med nybyggeri og ved renoveringer.

Vi arbejder tæt sammen med såvel lovgivere, myndigheder, brandvæsen og politi som aktører i byggebranchen for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Og vi har som målsætning, at den løbende kontrol af vores bygninger til stadighed er effektiv og god nok

Vi arbejder for bedre brandsikring af bygninger

SikkerhedsBranchens medlemmer, der er samlet under SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring, har alle en professionel tilgang til brandsikring af bygninger og anlæg.

Blandt medlemmerne findes de bedste specialister i form af bl.a. danske producenter, importører, entreprenører, institutter og rådgivere. Dertil kommer
virksomheder som arbejder intensivt med deres egen passive brandsikring.

SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring udgør således en aktiv videnbank omkring optimal brandsikring af danske bygninger

Få førstehåndsviden om passiv brandsikring og vær med til at præge lovgivningen

Som medlem af SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring er du sikker på, at du holdes ajour med den sidste nye viden om passiv brandsikring. Du får et aktivt talerør og mulighed for at præge arbejdet med ny lovgivning – herunder f.eks. indførelse af certificeringsordninger og kontrolprocedurer.

På medlemsmøderne får du viden og indsigt via drøftelser medlemmerne imellem – eller via oplæg af eksterne foredragsholdere. Samtidig får du adgang til et netværk af specialister både i og udenfor Danmark. Medlemsskabet af SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring bliver således et aktiv i din egen
markedsføring.

 

Passiv brandsikring er en vigtig del af projekteringen

Passiv brandsikring er en integreret del af bygningens grundkonstruktion. Derfor er det vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen tages højde for et materialevalg og nogle konstruktionsløsninger, der samlet set sikrer den bedst mulige brandsikring i bygningen og dermed også sikrer, at lovgivningen opfyldes.

Da de passive foranstaltninger til brandsikring skal danne grundlag for, at de aktive systemer fungerer efter hensigten, bør bygningens samlede brandperformance vurderes som en helhed.

I den forbindelse bør der under projekteringen udarbejdes en total brandsikringsstrategi, som inddrager de relevante myndigheder. En væsentlig del af denne strategi bør desuden være at definere rutiner og kontrolprocedurer, der sikrer, at bygningen over hele sin levetid lever op til lovgivningens krav om varig brandsikring.

 

Få mere at vide…

SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskeliv. Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer.

Bliv medlem!
Få mere at vide om vores arbejde og
om fordelene ved et medlemskab på
www.passivbrandsikring.dk
 eller kontakt os på telefon 36 49 40 80.

 

Fagudvalget for passiv brandsikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for passiv brandsikring

Udvalget for passiv brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskelig, ligesom udvalget arbejder for, at der til stadighed er den nødvendige lovgivningsmæssige fokus på passiv brandsikring blandt andet i forhold til nybyggeri og ved renoveringer. Udvalget for passiv brandsikring og dets medlemmer vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Udvalget har som målsætning, at den løbende kontrol af bygninger til stadighed er effektiv og god nok. SikkerhedsBranchen er desuden medlem af European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.