Hvordan laver jeg et stærkt password?

Hvordan laver jeg et stærkt password?

Et stærkt kodeord eller password består af minimum 12 eller flere tegn, og må kun bruges ét sted. Bruger man det samme kodeord overalt, kan det skaffe andre adgang til de steder, kodeordet også er i brug. Derfor skal kodeordet være unikt, og du bør undgå at dele dit kodeord med andre. I visse systemer vil der være nogle naturlige begrænsninger af mulighederne for passwords f.eks. ved, at der kun kan benyttes tal og/eller små bogstaver. Her er det vigtigste længden på kodeordet. Dit password skal derfor være så godt, som systemet tillader.

Stærke kodeord er svære at huske, men man kan bruge forskellige huskeregler. Herunder kan du se eksempler på stærke og lange kodeord, som er nemme at huske.

Her er en enkelt regel, hvor man tager udgangspunkt i hvert bogstav i et almindeligt navn:

K L A U S – Kolde!LusArbejderUnderSol –25 tegn.
P I A – PigenInviteredeen-Anden – 21 tegn.
E M M A – EnMand/MaledeAldrig -19 tegn

Du kan også lave din egen huskeregel. Du skal blot huske på, at kodeordet skal være på minimum 12 tegn og gerne flere. Der kan med fordel veksles med store og små bogstaver, tal og specialtegn.

Jo længere et kodeord, jo sværere er det at gætte.

To-faktor-validering

Udover et stærkt kodeord er to-faktor-validering en foranstaltning, som forbedrer din ITsikkerhed markant. Ved to-faktor validering tilføjes der to trin i login-processen, som for eksempel ses ved login med NemID. Udover at anmode om noget man kender (i dette tilfælde et kodeord), så vil en tofaktor-beskyttet konto også anmode om information fra noget man har (papkort eller kode fra mobilen). På den måde godkender du, at det er dig, der foretager et login. Hvis det er muligt at anvende to-faktor-validering, bør dette vælges.

Hvordan husker jeg mine kodeord?

En passwordmanager kan være en god løsning, hvis du har svært ved at huske dine kodeord. Passwordmanageren virker ved at administrere alle gemte kodeord, så du kun skal huske ét langt kodeord, som så giver adgang til de resterende. Der findes en række passwordmanagere til både din computer og telefon. Søg på internettet for at finde den, der passer bedst til dine enheder.

Sikker med VPN (Virtual Private Network)

Et VPN-program skaber en sikker forbindelse mellem en enhed og internettet. VPN står for Virtual Private Network og er lavet til at skjule dig og din færden på internettet. Så ikke nok med forbindelsen er sikker, man forbliver også anonym. Når du er på internettet med VPN, bruger du en ”vært”, typisk en server der bringer dig rundt, uden trafikken kan tilbageføres til dig selv. Data kan derfor ikke bruges af andre.

Fagudvalget for IT-sikring

SikkerhedsBranchens fagudvalg for IT-sikring

Udvalget har til formål at arbejde tværfagligt med it-sikkerhedsrelaterede problemstillinger i branchen. Udvalget arbejder på at udvikle små konkrete videoguides, som kan vejlede om it-sikkerhed for installatøren, ligesom udvalget arbejder med at udvikle et værktøj, der kan fungere som tjekliste for installatør og rådgiver.

Bliv medlem af SikkerhedsBranchen

Som medlem af SikkerhedsBranchen får du en unik mulighed for at påvirke og få indflydelse på din egen branche.

Du får indflydelse på branchen og kan være med til at udveksle idéer og erfaringer med andre medlemsvirksomheder i vores forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Du får information om lovgivning, regler og standarder og bliver opdateret med ny viden i vores medlemsnyt, webinarer og FAQ.

Du får hjælp til at tolke regler og love, håndtere sikringsfaglige udfordringer og får svar på brancherelevante spørgsmål hos sekretariatet.