Ministerspørgsmål og -svar om Politiets Administrative Center (PAC)

Politiets Administrative Center (PAC)

SikkerhedsBranchen har et tæt samarbejde med Politiets Administrative Center (PAC). Det skyldes, at det er PAC, der behandler ansøgninger om autorisation og vagtkort samt udsteder dem. Herunder har vi samlet de ministerspørgsmål og -svar, der handler om udfordringer hos PAC og den deraf afledte påvirkning på behandlingstiden af vagtkort. 

Spørgsmål 963 Ser ministeren det som en mulighed at udstede midlertidige ID-kort til vagter, når godkendelsen er på plads, så man sparrer produktionstiden på selve kortet? Britt Bager (KF) 25/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 962 Vil ministeren oplyse den aktuelle samlede behandlingstid for udstedelse af vagtkort (ID-kort), når politiet skal godkende nyt vagtpersonale, herunder behandlingstiden i PAC (Politiets Administrative Center)? Og vil ministeren være med til at se på, hvordan processen kan foregå hurtigere? Britt Bager (KF) 25/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 884 Vil ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser sagen om PAC’s manglende funktioner i IT-systemerne, hvor flere forretningsdrivende indenfor jagtvåben og jagttilbehør oplever særdeles stor omsætningsnedgang grundet afskaffelsen af et It-system inden det nye It-system har været klar, generelt får, så at vi ikke står i en lignende situation en anden gang? Thomas Danielsen (V) 05/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 294 Grundet situationen med PAC’s manglende funktioner i it-systemerne, oplever flere forretningsdrivende inden for jagtvåben og jagttilbehør særdeles stor omsætningsnedgang grundet afskaffelsen af et it-system inden det nye it-system har været klar. Ministeren bedes derfor oplyse, hvilken hjælp regeringen tilbyder de uforskyldte og ramte forretningsdrivende. Thomas Danielsen (V) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 845 (§ 20) Finder ministeren, i lyset af at situationen med PAC’s manglende funktioner i it-systemerne har betydet, at flere forretningsdrivende inden for jagtvåben og jagttilbehør oplever en særdeles stor omsætningsnedgang grundet afskaffelsen af det gamle it-system, inden det nye it-system er blevet klar, at der er behov for økonomisk hjælp eller likviditetshjælp, idet de forretningsdrivende er uforskyldte i den situation, de står i? Thomas Danielsen (V) 04/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 838 Vil ministeren kompensere jægere, våbenhandlere, udstyrsgrossister, jagtrejsebureauer mv., som lider økonomiske tab på grund af Politiets Administrative Centers lange sagsbehandlingstider efter skiftet til et nyt IT-system? Christoffer Aagaard Melson (V) 02/05-2022 Link til spørgsmål/svar
Spørgsmål 837 Vil ministeren redegøre for, hvorfor Politiets Administrative Center er skiftet over til et nyt IT-system, som tilsyneladende ikke fungerer? Christoffer Aagaard Melson (V) 02/05-2022 Link til spørgsmål/svar