Vidensbank

SikkerhedsBranchens anbefalinger vedrørende køb af værdiopbevaringsenheder (brand- og sikringsskabe)

SikkerhedsBranchens anbefalinger vedrørende køb af værdiopbevaringsenheder (brand- og sikringsskabe) Download som PDF SikkerhedsBranchens anbefalinger vedrørende køb af værdiopbevaringsenheder (brand- og sikringsskabe) SikkerhedsBranchen ved af erfaring, at det for den almindelige kunde kan være svært at orientere sig på markedet for sikringsskabe. Derfor ønsker vi med denne skrivelse at give en kort og overskuelig vejledning i, …

SikkerhedsBranchens anbefalinger vedrørende køb af værdiopbevaringsenheder (brand- og sikringsskabe) Læs mere »

SikkerhedsBranchens vejledning i Panik- og flugtvejsbeslag

Panik- og flugtvejsbeslag Download som PDF 1. Indledning Denne vejledning indeholder forslag til beslåning af flugtvejsdøre. Flugtveje er en fællesbetegnelse for nødudgange, panikudgange og elektrisk kontrollerede nød- eller panikudgange. Løsningsforslagene i denne vejledning baserer sig på de europæiske standarder for flugtveje samt de gældende krav i det danske Bygningsreglement (BR). Udover de lovmæssige krav finder …

SikkerhedsBranchens vejledning i Panik- og flugtvejsbeslag Læs mere »

Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser

Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser Download som PDF Indledning Du skal efterleve loven om vagtvirksomhed. Denne vejledning beskæftiger sig med § 2 i vagtloven, der bestemmer, at en virksomhed er omfattet af vagtloven, også selv om den udelukkende fakturerer vagtydelser. Denne vejledning er derfor en hjælp til, hvordan virksomheder, der udelukkende …

Sådan forholder du dig, hvis du udelukkende fakturerer vagtydelser Læs mere »

Brandgodkendelser for døre og porte

Brandgodkendelser for døre og porte Download som PDF Indledning Denne beskrivelse er udarbejdet af Brita Rosenbech, Door System, i samarbejde med fagudvalget for Brandporte for at give et overblik over de regler og godkendelser, der er gældende for branddøre og –porte. I Danmark er der på nuværende tidspunkt to gældende typer af brandgodkendelser, som vil …

Brandgodkendelser for døre og porte Læs mere »

Vejledning EN16005 – Bygherren

Maskindirektivet og EN 16005 – Automatiske døre Download som PDF EN 16005 Denne vejledning henvender sig til dig, som er bygherre eller rådgiver, og som beskæftiger dig med rådgivning og projektering af automatiske døre. Vejledningen giver dig konkrete råd til forståelse og opfyldelse af EN 16005 og Maskindirektivet. Derudover indeholder vejledningen SikkerhedsBranchens anbefalinger. EN 16005 …

Vejledning EN16005 – Bygherren Læs mere »

Vejledning om køretøjsbarrierer

Vejledning om Køretøjsbarrierer Download som PDF Formålet med køretøjsbarrierer er primært at sikre en forebyggende effekt. Køretøjsbarrierer nedsætter risikoen for dødsfald/skader ved et angreb udført med et eller flere køretøjer mod en større eller mindre folkemængde eller en facilitet, installation eller event. Dette stiller store krav til installationen og projekteringen af køretøjsbarriererne. Denne tekniske specifikation …

Vejledning om køretøjsbarrierer Læs mere »