15 råd skal styrke brandsikkerhed på plejeinstitutioner

Opsætning af mobile slukningsanlæg, action cards eller installation af ABA-anlæg. Det er nogle af de i alt 15 tiltag, som en ekspertgruppe mener, kan være med til at styrke brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner.

Ekspertgruppen, der er nedsat i 2021 af den tidligere forsvarsminister og indenrigs- og boligminister består af en lang række relevante aktører, deriblandt SikkerhedsBranchen, som har udarbejdet de 15 gode råd, der fremgår af en rapport, der nu er overgivet til Forsvarsministeriet.

”Vi er glade for at vi har fået lov at være med i ekspertgruppen. Det er ikke normalt, at en kommerciel organisation får lov til det. Vi har haft en god proces i ekspertgruppen under ledelse af Beredskabsstyrelsen. Undervejs har vi også haft glæde af et tæt samarbejde med Danske Beredskaber og DBI”, fortæller chefkonsulent Sven Urban Hansen, der sammen med konsulent Ole Nedahl har repræsenteret SikkerhedsBranchen i ekspertgruppen.

Rådene – der er otte taktiske råd, altså omkring personalets uddannelse, og syv tekniske råd – , skal fungere som inspiration for de relevante myndigheder.

”Vi er alle sammen enige om alle rådene, men det er på den tekniske side, vi har sat vores tydelige fingeraftryk. Vi er meget tilfredse med, at vi har fået alle vores forslag med”, forklarer Sven Urban Hansen, og fortsætter:

”Det er meningen, at den skal tjene som inspirationskilde for de to ministerier, der står for brandsikkerheden i Danmark. I SikkerhedsBranchen vil vi bruge den som løftestang over for de relevante folketingspolitikere og andre interessenter med henblik på at få løftet brandsikkerheden i Danmark – ikke mindst for de svage”.

Du kan læse rapporten i sin fulde længde i vidensbanken.

De 15 gode råd er:

 • Brandforebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i Brandsikker Bolig
 • Forberedelse af personale – instruktion og øvelser
 • Ophængning af action cards
 • Reetablering af den interaktive brandskole på Brandparat.dk
 • Certifikat til grundkursus i brand for sundhedspersonale
 • Erfaringsudveksling om redningsberedskabernes praksis på brandsynsområdet med særligt fokus på brandsynsindberetninger
 • Temabrandsyn med særlige fokusområder
 • Undersøge muligheden for automatisk opsamling af adressen i ny ODIN, når det er sket en brandulykke på et brandsynsobjekt
 • Opsætning af mobile slukningsanlæg hos særligt udsatte borgere
 • Brug af transportable ABA-anlæg til opsætning hos særligt udsatte beboere i de institutioner, hvor der ikke er lovkrav om ABA-anlæg
 • Deaktivering af tekøkkenet o.l eller installation af komfurvagt
 • Opdatering af ældre ABA-anlæg
 • Installation af ABA-anlæg i ældre plejeinstitutioner
 • Sikre døre mellem flugtvej og boligenhed med ABDL og moderne friløbspumper
 • Forbedret evakuering og redning gennem døre til flugtvejsgange eller døre til det fri