SikkerhedsBranchens årlige festdag nærmer sig – og vi glæder os

Foreningsdagen er dagen du ikke vil gå glip af. Foreningsdagen er nemlig SikkerhedsBranchens årlige festdag, hvor vi inviterer alle medlemmer til en dag med faglige input og festligt samvær. I år finder arrangementet sted torsdag 25. maj på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Foreningsdagen er dagen, der afrunder det forgangne foreningsår, og vi ser i fællesskab tilbage på året der gik, og hvad vi som brancheforening har nået af milepæle. Det er samtidig dagen, hvor vi retter blikket fremad, og på medlemsmøderne i de seks stående udvalg vælger en udvalgsledelse og fastlægger arbejdsplanen for det kommende foreningsår.

Derudover er vi vært for seks forskellige temamøder, hvor vi har valgt at sætte fokus på en række aktuelle emner. For eksempel vil en ny installationserklæring for it-sikkerhed i sikringssystemerne, der er udarbejdet af SikkerhedsBranchens ad hoc-udvalg IT-SIK, blive præsenteret for første gang. Du har også mulighed for at blive klogere på alt lige fra NIS2 og terrorsikring til tryghedsvagter og nye vejledninger inden for LÅS-området.

Sidst men ikke mindst afholder vi den årlige generalforsamling og valg til bestyrelsen. Herefter er der middag og masser af mulighed for at netværke med andre medlemsvirksomheder.

Alle medlemmer af SikkerhedsBranchen har modtaget invitation til Foreningsdagen i deres indbakke.