Den danske brancheforening for sikring og sikkerhed

”Pinlig” national forebyggelsesstrategi

Beredskabsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny forebyggelsesstrategi, der blandt andet skal nedbringe antallet af omkomne i brand. Strategien har været ventet længe, men professionelle brandforebyggere er langtfra tilfredse med resultatet.

Det var i 2012, Folketinget vedtog, at Danmark har brug for en national forebyggelsesstrategi. Strategien skal blandt andet bruges til at bekæmpe de ca. 70 dødsbrande, der hvert år plager landet. I vores nabolande har aktive forebyggelsesindsatser for længst nedbragt antallet af branddøde, og derfor vakte det stor glæde, da Beredskabsstyrelsen i december 2015 endelig nedsatte en arbejdsgruppe for at lave strategien. ”På det tidspunkt havde vi sammen med beredskaberne, politiet, kommunerne og mange andre kæmpet i årevis for at nedbringe tallet, men uanset hvor mange kræfter, vi lagde i kampagner og lokale indsatser, var der lige mange dødsbrande. Derfor forventede vi virkelig, at det ville rykke med en national indsats styret fra højeste sted.” Sådan beskriver Kasper Skov-Mikkelsen håbet for den nye strategi. Han er direktør for brancheforeningen SikkerhedsBranchen og medstifter af det frivillige samarbejde BrandBevægelsen.

Han mener dog ikke, at strategien indfrier de store forventninger. ”Nu har vi i årevis skreget på konkrete målsætninger og seriøse nationale tiltag, og hvad får vi? En såkaldt strategi uden et eneste konkret og målbart mål, uden en eneste krone til forebyggende tiltag og fuldstændig uden ambitioner. Det er ikke andet end et tomt slag i luften, og jeg synes, at det er decideret pinligt, at Beredskabsstyrelsen og forsvarsministeren vil byde danskerne det her,” siger han.

Med Beredskabsstyrelsens egne ord er det ene af strategiens to mål, at ”Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer skal styrkes,” og det er netop det ensidige fokus på borgernes selvhjulpenhed, brancheforeningen kritiserer. ”Det er sådan set bare en henstilling til borgerne om, at nu må de passe på sig selv og lade være med at brænde inde. Men det kan de, der dør i brand, jo netop ikke – det er derfor, vi har brug for en strategi for at passe på dem,” siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Det andet mål i strategien er, at færre skal omkomme eller komme til skade som følge af brand og andre ulykker, men der sættes ikke konkrete mål for hvor meget tallene skal reduceres. I SikkerhedsBranchen er der da heller ikke meget tiltro til, at strategien kan forebygge så meget som en eneste brand. ”Det er faktisk værre end hvis vi slet ikke havde fået en strategi, for nu risikerer vi, at der bliver henvist til den her samling floskler hver gang, nogen forsøger at råbe op om de mange branddøde. Men et stykke papir med tomme ord redder altså ikke liv – konkrete målsætninger og forpligtende tiltag redder liv,” siger Kasper Skov-Mikkelsen.


Yderligere kommentarer hos direktør Kasper Skov-Mikkelsen, tlf. 40 41 79 20.

(2. februar 2017)